Υπουργική απόφαση, που φέρει την υπογραφή του υπουργού Υγείας Ανδρέα Ξανθού, απορρίπτει την αίτηση της εταιρείας Roche για απένταξη του φαρμακευτικού σκευάσματος για το μελάνωμα, από τη Θετική Λίστα και ένταξής του στην Αρνητική, για λόγους δημοσίου συμφέροντος, και ειδικά δημόσιας υγείας .

Ειδικότερα και σύμφωνα με την εισήγηση της Ειδικής Επιτροπής, το προϊόν εντάχθηκε στη Θετική Λίστα μετά από αίτημα της ενδιαφερόμενης εταιρείας και αξιολογήθηκε βάση επιστημονικών κριτηρίων που αφορούν στο φάρμακο και όχι στην τιμή του.

Το βασικότερο από αυτά τα κριτήρια, ήταν η προστιθέμενη θεραπευτική αξία του σκευάσματος σε σχέση με τις ήδη υπάρχουσες θεραπευτικές επιλογές. To σκεύασμα με την δραστική ουσία κομπιμετινίμπη αποτελεί «στοχευμένη θεραπεία για το κακοήθες μεταστατικό μελάνωμα και αποτελεί τη μια από τις δύο δραστικές με την ίδια ένδειξη. Λόγω του ότι ο ασθενής ενδέχεται να εμφανίσει δυσανεξία στην ομόλογη δραστική, η παρουσία της κομπιμετινίμπης στον κατάλογο των αποζημιούμενων προϊόντων της χώρας μας κρίνεται ως σημαντική», αναφέρεται ενδεικτικά στην εισήγηση.

Επομένως, όπως διαπιστώνει η Επιτροπή, το προϊόν εξακολουθεί να πληροί τα κριτήρια ένταξης στη θετική λίστα καθώς διαθέτει προστιθέμενη θεραπευτική αξία σε σχέση με άλλα φάρμακα για την ίδια ένδειξη και αποζημιώνεται στα 2/3 των χωρών που κυκλοφορεί, ενώ οι μισές από αυτές διαθέτουν μηχανισμό αξιολόγησης (HTA).

Όσον αφορά το αίτημα της Roche για ένταξη του σκευάσματος στην Αρνητική Λίστα, η Επιτροπή επισημαίνει στην εισήγησή της ότι το προϊόν δεν καλύπτει κανένα από τα κριτήρια ένταξης στη λίστα με τα μη αποζημιούμενα φάρμακα καθώς δεν ανήκει στα φαρμακευτικά προϊόντα, των οποίων οι ενδείξεις δεν κρίνεται σκόπιμο ότι πρέπει να καλυφθούν από την κοινωνική ασφάλιση, όπως για παράδειγμα τα σκευάσματα lifestyle αλλά ούτε και στην κατηγορία φαρμάκων των οποίων η άδεια κυκλοφορίας ορίζει ότι χορηγούνται χωρίς ιατρική συνταγή.

Υπενθυμίζεται ότι η πολυεθνική φαρμακευτική εταιρεία, με έδρα την Ελβετία, είχε αιτηθεί την απόσυρση του εν λόγω σκευάσματος από τη θετική λίστα. Στην περίπτωση αυτή, η θεραπεία ύψους 5.000 ευρώ δεν αποζημιωνόταν απο τον ΕΟΠΥΥ.

Η Roche, είχε προχωρήσει στην απόφαση εξ’ αιτίας της αναδρομικής καταβολής τέλους 25% για την είσοδο νέων φαρμάκων στη θετική λίστα.