Στην υπογραφή συμφωνίας για χρηματοδοτική γραμμή στήριξης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις προχωρά σήμερα η Τράπεζα Πειραιώς με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ). Πρόκειται για μια καινοτόμο χρηματοδοτική δομή που αντιπροσωπεύει τη μεγαλύτερη στήριξη της ΕΤΕπ για επενδύσεις σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα.

Ειδικότερα, με τη στήριξη του σχεδίου Γιούνκερ, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων σκοπεύει να επενδύσει 350 εκατ. ευρώ στο πρόγραμμα καλυμμένων ομολόγων (covered bonds) της Τράπεζας Πειραιώς. Πρόκειται για την πρώτη έκδοση καλυμμένων ομολόγων για την Τράπεζα Πειραιώς από την έναρξη της οικονομικής κρίσης.

Με τη συμφωνία αυτή η Τράπεζα Πειραιώς δεσμεύεται ότι θα χρησιμοποιήσει τη χρηματοδότηση της ΕΤΕπ για δάνεια ύψους περίπου 700 εκατ. ευρώ σε ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Μάλιστα, στη δράση αυτή και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ) θα παράσχει επιπρόσθετα επενδύσεις 50 εκατoμμυρίων ευρώ στην Τράπεζα Πειραιώς.

Η συμφωνία αυτή έρχεται ως συνέχεια της εφαρμογή των εναλλακτικών, καινοτόμων δομών χρηματοδότησης μέσω της χρήσης των εργαλείων της κεφαλαιαγοράς, τα οποία αναπτύσσει η ΕΤΕπ στην Ελλάδα με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων.