Το 2014, οι εφημερίδες συγκέντρωσαν, σύμφωνα με την Παγκόσμια Ενωση Εφημερίδων, 179 δισεκατομμύρια δολάρια από τις πωλήσεις των φύλλων τους και από διαφημιστικά έσοδα. Από αυτά, τα 92 δισεκατομμύρια προήλθαν από τις έντυπες και τις ψηφιακές πωλήσεις, ενώ τα 87 δισεκατομμύρια από τη διαφήμιση.

Αν και η διαδικτυακή διαφήμιση αντιπροσωπεύει ένα μικρό μέρος των συνολικών εσόδων του Τύπου, συνεχίζει να αυξάνεται σημαντικά (8% το 2014 και 59% στην πενταετία 2010-15, σύμφωνα με την Παγκόσμια Ενωση Εφημερίδων). Το 2014, τα έσοδα που προήλθαν από τη διαδικτυακή συνδρομή των εφημερίδων αυξήθηκαν κατά 45%.

Αν και τα διαδικτυακά έσοδα των εφημερίδων συνεχίζουν να αυξάνονται, οι πωλήσεις εξακολουθούν να αποτελούν την κύρια πηγή εσόδων τους: σε παγκόσμιο επίπεδο, πάνω από 93 σεντς στο 1 δολάριο ανά εφημερίδα προέρχονται από τις πωλήσεις των φύλλων, οι οποίες θα συνεχίσουν να είναι μια σημαντική πηγή εσόδων για τις εφημερίδες για αρκετά χρόνια ακόμη.

Η Παγκόσμια Ενωση εκτιμά ότι οι εφημερίδες στην έντυπη μορφή τους προσεγγίζουν περίπου 2,7 δισεκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Επιπλέον, οι εφημερίδες έχουν ένα ψηφιακό κοινό που προσεγγίζει περίπου 800 εκατομμύρια ανθρώπους. Αν και οι ψηφιακές συνδρομές εξακολουθούν να αποτελούν ένα μικρό μέρος των συνολικών εσόδων των εφημερίδων, υπάρχουν αυξανόμενες ενδείξεις ότι το αναγνωστικό κοινό είναι όλο και πιο πρόθυμο να πληρώσει για την ποιότητα της δημοσιογραφίας, σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή. Τα έσοδα από τις ψηφιακές συνδρομές αυξήθηκαν με ταχύ ρυθμό: κατά 56% το 2014, ή περισσότερο από 1.420% τα τελευταία πέντε χρόνια.