Ενώ η αποστολή γραπτών μηνυμάτων, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και η σύνδεση στο Διαδίκτυο κυριαρχούν στις προτιμήσεις των χρηστών, η πλειονότητά τους, σύμφωνα με το κέντρο ερευνών Pew, χρησιμοποιεί επίσης τα έξυπνα κινητά για κοινωνική δικτύωση, λήψη φωτογραφιών ή βίντεο και για ενημέρωση. Ακόμη δηλώνουν ότι χρησιμοποίησαν το τηλέφωνό τους για την αποστολή μηνυμάτων κειμένου, φωνής και βιντεοκλήσης, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και για πρόσβαση στο Διαδίκτυο τουλάχιστον μία φορά κατά τη διάρκεια μιας εβδομάδας.

Συγκεκριμένα, τα τρία τέταρτα των κατόχων έξυπνων κινητών ανέφεραν ότι χρησιμοποιούν το τηλέφωνό τους για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ το 60% ότι τράβηξε φωτογραφίες ή βίντεο και περισσότεροι από τους μισούς (55%) ενημερώθηκαν από το έξυπνο κινητό τους τουλάχιστον μία φορά κατά τη διάρκεια της εβδομάδας.

Στο ερώτημα πόσο σημαντικό είναι το έξυπνο κινητό για τη ζωή σας, το 46% των κατόχων απάντησε ότι «δεν θα μπορούσαν να ζήσουν χωρίς αυτό», σε σύγκριση με το 54% που υποστηρίζει ότι το τηλέφωνό τους «δεν είναι πάντα απαραίτητο». Ωστόσο, η κατοχή ενός έξυπνου κινητού μπορεί να είναι και μια οικονομική επιβάρυνση για ορισμένους χρήστες. Σχεδόν το ένα τέταρτο (23%) έχει ακυρώσει ή αναστείλει τις εν λόγω υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας λόγω υψηλού κόστους, ενώ το 20% των κατόχων τις θεωρεί πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση.