Ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) άντλησε 1,138 δισ. ευρώ από την έκδοση εξάμηνων εντόκων γραμματίων την Τετάρτη για την αναχρηματοδότηση παλαιότερων εκδόσεων.

Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 2,97%, αμετάβλητη σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση του Απριλίου. Το ποσό περιλαμβάνει μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 262,5 εκατ. ευρώ.

Το ποσοστό κάλυψης διαμορφώθηκε στο 1,30, επίσης αμετάβλητο σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση. Ως ημερομηνία διακανονισμού ορίστηκε η 6η Μαΐου.