Πενήντα τρεις τράπεζες από χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης θα υποβληθούν το 2016 σε νέα τεστ κοπώσεως. Θα υπάρχει όμως μία διαφορά: σ’ αυτά τα τεστ καμία από τις τράπεζες δεν θα αποτύχει.

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών ανακοίνωσε χθες ότι τα τεστ κοπώσεως του 2016 δεν θα εξετάζουν τις τράπεζες με βάση ένα μόνο όριο κεφαλαιακής επάρκειας, όπως γινόταν στο παρελθόν. Τα νέα τεστ κοπώσεως «θα βοηθήσουν το κοινό και άλλους μετόχους να συγκρίνουν και να εκτιμήσουν την αντοχή των τραπεζών, ιδιαίτερα την ικανότητά τους να απορροφούν σοκ και να πληρούν τις απαιτήσεις για κεφαλαιακή επάρκεια κάτω από αντίξοες μακροοικονομικές συνθήκες» ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών.

Στα τεστ κοπώσεως που πραγματοποιήθηκαν το 2014 το ελάχιστο όριο κεφαλαιακής επάρκειας έπρεπε να ανέρχεται σε 8%. Στα τεστ αυτά απέτυχαν 24 τράπεζες καθώς διαπιστώθηκε ότι είχαν έλλειψη κεφαλαίων 24,6 δισ. ευρώ.

Οι ανησυχίες για την ικανότητα του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος να αντέχει σε σοκ εξακολουθούν να υφίστανται, αν και αυτές είναι μικρότερες σε σύγκριση με το παρελθόν. Η μείωση των ανησυχιών αυτών οφείλεται στους αυστηρότερους όρους εποπτείας που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα η οποία έχει αναλάβει αυτόν τον ρόλο εδώ και έναν χρόνο.

Οι τράπεζες που θα συμμετάσχουν στα τεστ κοπώσεως της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών καλύπτουν το 70% των συνολικών στοιχείων ενεργητικού των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που εποπτεύει η ΕΚΤ.

Οι περισσότερες μάλιστα από αυτές είναι γερμανικές. Σε αυτές περιλαμβάνονται η Deutsche Bank AG, η Commerzbank AG και η Volkswagen Financial Services AG. Η Γαλλία και η Ισπανία έχουν από έξι τράπεζες η καθεμία που θα συμμετάσχουν στα τεστ κοπώσεως. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι BNP Paribas SA, η Societe Generale SA και η Banco Santander SA. Θα λάβουν επίσης μέρος η UniCredit SpA και άλλες τέσσερις ιταλικές τράπεζες. Από τη Βρετανία θα συμμετάσχουν μεταξύ των άλλων η HSBC Holdings Plc. και η Barclays Plc. Τα αποτελέσματα των τεστ κοπώσεως αναμένεται ότι θα ανακοινωθούν το τρίτο τρίμηνο του 2016.

© Bloomberg News