Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάνθηκε, με πολλές επιφυλάξεις, ότι η Γαλλία θα πρέπει να τροποποιήσει τους κανονισμούς της σχετικά με την αιμοδοσία και να βρει τρόπους για να μην αποκλείονται συστηματικά και δια βίου οι ομοφυλόφιλοι άνδρες.

Σύμφωνα με το δικαστήριο, ο διαρκής αποκλεισμός των ομοφυλοφίλων από την δωρεά αίματος στη Γαλλία λόγω των κινδύνων του AIDS δικαιολογείται μόνο υπό αυστηρές προϋποθέσεις.

«Η γαλλική νομοθεσία πιθανόν να περιλαμβάνει σε βάρος των ανδρών ομοφυλόφιλων μια διάκριση που βασίζεται στον σεξουαλικό προσανατολισμό» κρίνει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Στην υπόθεση ότι «ο αποκλεισμός που προβλέπεται από τη γαλλική νομοθεσία συμβάλλει στην ελαχιστοποίηση του κινδύνου μετάδοσης μιας μολυσματικής ασθένειας», ενδέχεται να μην τηρεί την «αρχή της αναλογικότητας».

Το Δικαστήριο υπογραμμίζει ότι ο ιός HIV μπορεί να ανιχνευθεί με αποτελεσματικές τεχνικές, όπως η καραντίνα φιαλών αίματος για περίοδο είκοσι ημερών, που αντιστοιχεί στη χρονική περίοδο μεταξύ της μόλυνσης και του χρόνου κατά τον οποίο ο ιός μπορεί να ανιχνευθεί στο αίμα.

Εν απουσία της διαδικασίας αυτής, «το ερωτηματολόγιο και η προσωπική συνέντευξη με έναν επαγγελματία του ιατρικού τομέα μπορούν να επιτρέψουν να αναγνωρίζονται με περισσότερη ακρίβεια οι επικίνδυνες σεξουαλικές συμπεριφορές», υπενθυμίζει το Δικαστήριο.

Συνεπώς, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ζητεί από τη γαλλική δικαιοσύνη, η οποία είχε προσφύγει σε αυτό, να αναζητήσει λιγότερο περιοριστικές μεθόδους από τον μόνιμο αποκλεισμό από τη δωρεά αίματος.

Έχοντας προβλέψει την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, η υπουργός Υγείας Μαρισόλ Τουρέν ανακοίνωσε στις 12 Απριλίου ότι το ερωτηματολόγιο που δίνεται στους αιμοδότες θα πρέπει να τροποποιηθεί σύντομα ώστε να επιτραπεί στους ομοφυλόφιλους να είναι αιμοδότες.

Ο αποκλεισμός των ομοφυλοφίλων από την αιμοδοσία τέθηκε σε ισχύ το 1983, λίγο μετά την ανακάλυψη του ιού του AIDS. Στις αρχές Απριλίου οι βουλευτές ψήφισαν μια τροποποίηση ζητώντας να τερματιστεί η απαγόρευση αυτή.

Η Εθνική Συμβουλευτική Επιτροπή Ηθικής έκρινε στα τέλη Μαρτίου ότι η απαγόρευση πρέπει επί του παρόντος να διατηρηθεί, εν αναμονή νέων ερευνών και νέας εξέτασης του θέματος.