Ο έλεγχος των ληξιπρόθεσμων οφειλών, η αναδιοργάνωση του ομίλου ΔΕΗ με στόχο και τη βέλτιστη αξιοποίηση του προσωπικού και η εξάντληση των δυνατοτήτων εκμετάλλευσης του λιγνιτικού παραγωγικού δυναμικού περιλαμβάνονται στις προτεραιότητες της νέας διοίκησης της ΔΕΗ.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ ανέλαβε και επίσημα καθήκοντα σήμερα, μετά τη συνεδρίαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων, που ενέκρινε την τοποθέτηση του Εμμ. Παναγιωτάκη (που αναμένεται να εκλεγεί και πρόεδρος του ΔΣ) στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της επιχείρησης.

Σε σχέση με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, οι οποίες έχουν ξεπεράσει το 1,8 δισ. ευρώ και αποτελούν μεγάλο πρόβλημα για τη ρευστότητα όχι μόνο της ΔΕΗ αλλά και συνολικά της αγοράς ενέργειας, η λύση που προωθείται βασίζεται στον εντοπισμό των εκ συστήματος κακοπληρωτών, δηλαδή εκείνων που δεν εξοφλούν τους λογαριασμούς ρεύματος ενώ έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν.

Σύμφωνα με αρμόδια στελέχη της ΔΕΗ, οι οφειλέτες ξεπερνούν τις 500.000 και ο εντοπισμός των «μπαταχτσήδων» θα γίνει με βάση στοιχεία όπως τα τετραγωνικά της κατοικίας, το ύψος της κατανάλωσης, το ιστορικό των αθετήσεων πληρωμής λογαριασμών, κ.ά.

Αν για παράδειγμα κάποιος μένει σε μεγάλο σπίτι και εξακολουθεί να έχει μεγάλες καταναλώσεις όπως και πριν από την περίοδο της κρίσης, θα θεωρείται ότι κατά τεκμήριο έχει τη δυνατότητα να πληρώσει και θα κινείται η διαδικασία διεκδίκησης των οφειλών (σε συνεργασία και με νομικά γραφεία), που θα φθάνει αν χρειαστεί και στη διακοπή της ηλεκτροδότησης.

Πάντως από το 1,8 δισ. τα 350 εκατ. ευρώ οφείλονται από πελάτες που είναι απλώς υπερήμεροι (δεν έχουν φθάσει δηλαδή στο χρονικό όριο της διακοπής ηλεκτροδότησης) και κρίνεται ότι τα περισσότερα από αυτά θα εισπραχθούν, ενώ άλλα 250 εκατ. οφείλονται από εξοχικά και επιχειρήσεις που έχουν κλείσει, τα οποία θεωρείται ότι είναι πιο δύσκολο να εισπραχθούν.

Σε ό,τι αφορά την αναδιοργάνωση, στόχος είναι η επαναφορά στη μητρική εταιρεία λειτουργιών που έχουν μεταφερθεί κυρίως στον Διαχειριστή του Δικτύου χωρίς αυτό να επιβάλλεται από την κοινοτική νομοθεσία για την απελευθέρωση της αγοράς, προκειμένου να επιτευχθούν οικονομίες κλίμακος (π.χ. από την ενοποίηση των υπηρεσιών Οικονομικού, Διοικητικού κ.ά.) και να διευκολυνθεί η κινητικότητα του προσωπικού.

Δύσκολες θεωρούνται αντίστοιχες παρεμβάσεις στον Διαχειριστή Μεταφοράς, όπου η ευρωπαϊκή νομοθεσία είναι πιο αυστηρή.

Ο νέος πρόεδρος της ΔΕΗ θεωρεί, τέλος, ως κρίσιμης σημασίας την αξιοποίηση αργούντος εξοπλισμού στα λιγνιτωρυχεία, φαινόμενο που οφείλεται στην έλλειψη προσωπικού (περίπου 200 ατόμων) και περιορίζει την παραγωγή ενέργειας από λιγνίτη. Το ζήτημα αναμένεται να αντιμετωπιστεί με την ολοκλήρωση των 600 προσλήψεων που έχουν εγκριθεί.