Καλός ο σχεδιασμός, ωστόσο προκύπτει το ερώτημα ποιος θα πληρώσει τα πρόστιμα. Αυτό είναι ένα ζήτημα που αυτή τη στιγμή δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί. Αν δηλαδή τα πρόστιμα θα πληρωθούν από την κεντρική διοίκηση ή θα μετακυλιστούν στους δήμους.

Σημειώνεται ότι υπάρχει η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) για τον επιμερισμό και καταλογισμό στους υπαίτιους δήμους χρηματικών κυρώσεων που επιβάλλονται στη χώρα για παραβιάσεις της κοινοτικής νομοθεσίας.

«Το διαχρονικό πρόβλημα της ανεξέλεγκτης διάθεσης των αποβλήτων το παραλάβαμε μαζί με μια διπλή καταδίκη από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και αντικατοπτρίζει ανάγλυφα την αποτυχία ενός μοντέλου διαχείρισης που ακολουθήθηκε όλα αυτά τα χρόνια» επισημαίνει μεταξύ άλλων ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος Γιάννης Τσιρώνης. «Και μιλάμε μόνο για τα αστικά στερεά απόβλητα, ενώ γνωρίζουμε καλά ότι ακόμη χειρότερη είναι η κατάσταση στα υγρά και τα επικίνδυνα βιομηχανικά απόβλητα».

Ο νέος σχεδιασμός του υπουργείου επικεντρώνεται στους πυλώνες της Πρόληψης Παραγωγής Αποβλήτων, στην επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και την ανάκτηση με ένα αντίστοιχο θεσμικό πλαίσιο, που θα αντιμετωπίζει τα απόβλητα ως εν δυνάμει πόρο και θα ελαχιστοποιεί τη διάθεση στο έδαφος.

Στο μεταξύ, μετράει αντίστροφα ο χρόνος για τον νέο Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων. «Βασικές επιλογές μας αποτελούν η αναβάθμιση της ποιότητας και του εύρους της διαλογής στην πηγή ανακυκλώσιμων και οργανικών καθώς και η λιπασματοποίηση των οργανικών με την ενεργοποίηση της συμμετοχής των πολιτών» συμπληρώνει ο Γιάννης Τσιρώνης.