Οι «28» συνδέουν τη διατήρηση ή μη των οικονομικών κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας με την εφαρμογή της ειρηνευτικής συμφωνίας για την Ουκρανία που είχε συναφθεί στο Μινσκ -και έτσι, ουσιαστικά, παρατείνουν κατ’ αρχήν τα μέτρα που θα εξέπνεαν τον Ιούλιο.

Η Σύνοδος απέφυγε να κινηθεί στην υιοθέτηση νέων μέτρων σε βάρος της Μόσχας.

Ουσιαστικά, ως απώτερος νέος χρονικός ορίζοντας θεωρείται πλέον το τέλος του 2015, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που προβλέπεται στη συμφωνία του Μινσκ.