Σταδιακή κατάργηση της λίστας αναμονής και εισαγωγή των πτυχιούχων γιατρών στην ειδικότητα με πανελλαδικές εξετάσεις προτείνει μεταξύ άλλων η Επιτροπή Εκπαίδευσης σε σχέδιο νόμου που υπέβαλε τις προηγούμενες ημέρες στην ηγεσία του υπουργείου Υγείας.
Με τον τρόπο αυτόν οι εισηγητές επισημαίνουν ότι οι «καλύτεροι» θα εισάγονται άμεσα στα νοσοκομεία της επιλογής τους, καταργώντας τον χρόνο αναμονής που σε κάποιες ειδικότητες εξακολουθεί να ξεπερνά ακόμη και τα πέντε χρόνια.
Παράλληλα εισάγονται κριτήρια για την ειδίκευση γιατρών βάσει των πληθυσμιακών αναγκών, με στόχο οι θέσεις πανελλαδικά να είναι συναρτούμενες με τον ιδανικό αριθμό γιατρών ανά ειδικότητα καταργώντας έτσι το «αυθαίρετο» σύστημα που ισχύει σήμερα.  
Η αξιολόγηση φαίνεται να είναι το σημείο κλειδί στην πρόταση που κατατέθηκε πριν από λίγες ημέρες, προβλέποντας αυστηρό έλεγχο για τα κέντρα εκπαίδευσης, τους εκπαιδευτές και τους εκπαιδευομένους.
Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η τήρηση Βιβλιαρίου Εκπαίδευσης για κάθε εκπαιδευόμενο στο οποίο θα καταγράφεται η απόδοση και η πρόοδός του, και λεπτομερής λίστα με τις χειρουργικές και παρεμβατικές πράξεις τις οποίες θα εκτελεί κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής του.
Στο σχέδιο νόμου υπογραμμίζεται η αναγκαιότητα να συσταθούν Επιτροπές Αξιολόγησης Εκπαιδευτικών Μονάδων - θα απαρτίζονται από έναν καθηγητή Πανεπιστημίου και δύο γιατρούς του ΕΣΥ με βαθμό συντονιστή διευθυντή - που θα θέτουν στο... μικροσκόπιο τουλάχιστον μία φορά κάθε τριετία τις εκπαιδευτικές μονάδες.
Εάν κάποια μονάδα κριθεί ακατάλληλη τότε θα αίρεται προσωρινά ο χαρακτηρισμός της και δεν θα διορίζονται νέοι ειδικευόμενοι. Υστερα από αίτηση του διοικητή, η μονάδα θα επαναξιολογείται, όμως εάν η Επιτροπή βγάλει εκ νέου «κόκκινη κάρτα» παύει οριστικά ο εκπαιδευτικός της ρόλος και οι ειδικευόμενοι μεταφέρονται σε άλλη μονάδα.
«Είναι γενικά παραδεκτό ότι το σύστημα εκπαίδευσης των ειδικευομένων στη χώρα μας νοσεί πολλαπλώς. Αν και ο ιδρυτικός νόμος του ΕΣΥ προσδιορίζει ότι η εκπαίδευση είναι βασικός πυλώνας της λειτουργίας των νοσοκομειακών τμημάτων, σήμερα η εκπαίδευση έχει αφεθεί στην καλή θέληση κάποιων γιατρών, χωρίς να υπάρχει καμία αξιολόγηση των τμημάτων - αν πράγματι δηλαδή μπορούν να αποτελούν μονάδες εκπαίδευσης» δηλώνει στα «ΝΕΑ» ο πρόεδρος της Επιτροπής και συντονιστής διευθυντής Χειρουργικής στο Κωνσταντοπούλειο, κ. Χρήστος Δερβένης.  
Το αποτέλεσμα, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι η ανεπαρκής εκπαίδευση των νέων γιατρών. «Η κεντρική ιδέα της πρότασής μας, σε πλήρη συμφωνία με την επιτροπή του ΚΕΣΥ υπό τον κ. Γιάννη Δατσέρη, βασίζεται στις αρχές της συνεχούς αξιολόγησης των τμημάτων του ΕΣΥ, στην παραδοχή ότι η εκπαίδευση οφείλει να γίνεται σε εκπαιδευτικές μονάδες που ξεπερνούν το τμήμα γιατί έτσι μόνο μπορεί να παρασχεθεί πλήρης εκπαίδευση και τέλος στη συνεχή αξιολόγηση των εκπαιδευομένων που αρχίζει από την είσοδο στην ειδικότητα έως την τελική φάση απονομής της. Τίποτε παραπάνω δηλαδή από ό,τι ισχύει σε σχεδόν όλο τον αναπτυγμένο κόσμο».
Ειδικότερα στο σχέδιο αποσαφηνίζεται ότι κάθε εκπαιδευτικό κέντρο θα απαρτίζεται από μονάδες - δηλαδή νοσοκομεία της ίδιας ή όμορων υγειονομικών περιφερειών ή κλινικές ή τμήματα ή εργαστήρια του ίδιου ή περισσότερων νοσοκομείων.
Πού θα εκπαιδεύονται. Τα νοσηλευτικά ιδρύματα του ΕΣΥ και τα πανεπιστημιακά νοσοκομεία θα συνεχίσουν να αποτελούν τους βασικούς πυλώνες εκπαίδευσης των νέων γιατρών, περιλαμβανομένων των στρατιωτικών νοσοκομείων, του ΝΙΜΤΣ, του Ινστιτούτου Ερευνας Νοσημάτων Θώρακα, Υγιεινής και Ασφάλισης της Εργασίας και νοσοκομείων νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, κοινωφελούς και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που εποπτεύονται από το υπουργείο Υγείας.
Η εκπαίδευση σύμφωνα με την πρόταση θα πραγματοποιείται με κυκλική εναλλαγή  των εκπαιδευομένων στις εκπαιδευτικές μονάδες, με ελάχιστο χρόνο για κάθε κύρια ειδικότητα τους έξι μήνες. Οπως σημειώνεται, εξαιρούνται οι ειδικότητες Ιατρικής της Εργασίας, Κοινωνικής Ιατρικής και Γενικής - Οικογενειακής Ιατρικής.
Οι ειδικευόμενοι θα συμμετέχουν - όπως ισχύει και σήμερα - στις εφημερίες για τις οποίες θα αποζημιώνονται.
Σημειώνεται ότι την πρόταση συνυπογράφουν τα μέλη της Επιτροπής Εκπαίδευσης: καθηγητής Παθολογίας - Νεφρολογίας στο ΑΠΘ κ. Νικόλαος Ντόμπρος, συντονιστής διευθυντής ΩΡΛ στο Κωνσταντοπούλειο κ. Νίκος Μαρουδιάς, συντονιστής διευθυντής Ογκολογικής Μονάδας στο Ιπποκράτειο κ. Παύλος Παπακώστας, συντονιστής διευθυντής Πλαστικής Χειρουργικής στο Γ. Γεννηματάς κ. Δημοσθένης Τσούτσος και ο επιμελητής Α' θωρακοχειρουργός στο Καργιαλένειο - Μπενάκειο κ. Γιώργος Αθανασιάδης.