Ανοίγει από σήμερα η εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων των υποψηφίων που πήραν μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις. Οι υποψήφιοι με το password που έχουν δημιουργήσει και τον οκταψήφιο κωδικό εξετάσεων που ήδη έχουν θα μπορούν να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση http://exams.it.minedu.gov.gr και να επεξεργάζονται το μηχανογραφικό τους. Από την ανακοίνωση των βαθμών έως και τη Δευτέρα 14 Ιουλίου όλοι οι υποψήφιοι στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση θα πρέπει να κλειδώσουν το τελικό τους μηχανογραφικό δελτίο.