Οι ανισότητες συνεχίζουν να αυξάνονται στην Ευρωπαϊκή Ενωση όπου οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι. Το φαινόμενο αυτό μάλιστα παρατηρείται όχι μόνο στις χώρες που αντιμετωπίζουν σοβαρότερα οικονομικά προβλήματα, όπως είναι η Ελλάδα, αλλά ακόμη και σε κράτη της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης. Είναι ενδεικτικό ότι, όπως αναφέρουν οι «Φαϊνάνσιαλ Τάιμς», τα πιο φτωχά νοικοκυριά της Βρετανίας έχουν τα χαμηλότερα εισοδήματα στη Δυτική Ευρώπη, τα οποία βρίσκονται σε παρόμοια επίπεδα ακόμη και με χώρες του πρώην ανατολικού μπλοκ. Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΟΣΑ που έχει επεξεργαστεί η ομάδα σκέψης High Pay Centre (HPC), το 20% των πιο φτωχών νοικοκυριών στη Βρετανία έχει μέσο ετήσιο εισόδημα που διαμορφώνεται σε μόλις 7.035 ευρώ, τη στιγμή που το αντίστοιχο εισόδημα των ίδιων νοικοκυριών στη Γαλλία είναι 9.340 ευρώ, στη Γερμανία 9.880 ευρώ και στην Ολλανδία 8.325 ευρώ περίπου. Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τη βάση δεδομένων World Top Incomes Database που αφορά εισοδήματα από όλο τον κόσμο, τα συνολικά ετήσια εισοδήματα στη Βρετανία το 2011 ανήλθαν σε περίπου 1,2 τρισ. ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι το 1% των πιο πλούσιων Βρετανών έχει ετήσιο εισόδημα περίπου 160 δισ. ευρώ τον χρόνο.

Οπως αναφέρει η HPC που επεξεργάστηκε τα στοιχεία του Δείκτη Καλύτερης Ζωής του ΟΟΣΑ, οι φτωχοί στη χώρα αυτή βρίσκονται σε χειρότερη θέση από ό,τι αναμενόταν, παρά το γεγονός ότι στη Βρετανία τα συνολικά μέσα εισοδήματα των νοικοκυριών που ανέρχονται σε περίπου 19.000 ευρώ διαμορφώνονται σε παρόμοια επίπεδα με αυτά χωρών όπως η Δανία και η Ολλανδία. Μάλιστα, το 20% των πιο πλούσιων νοικοκυριών στη Βρετανία έχει μέσο ετήσιο εισόδημα που ανέρχεται σε σχεδόν 40.000 ευρώ, που είναι το τρίτο υψηλότερο ανάμεσα σε όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ.

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Ανησυχία προκαλούν όμως τα στοιχεία και για την Ελλάδα. Το μέσο ετήσιο καθαρό προσαρμοσμένο εισόδημα του ενός στα πέντε από τα πιο φτωχά νοικοκυριά στη χώρα μας διαμορφώνεται, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία του ΟΟΣΑ (Μάρτιος 2014), σε μόλις 4.710 ευρώ. Η χώρα μας βρίσκεται στην τελευταία θέση στον τομέα αυτόν ανάμεσα σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες του Οργανισμού, περιλαμβανομένων και της Ισπανίας, της Πορτογαλίας, της Πολωνίας και της Τσεχίας.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το βιοτικό επίπεδο των φτωχότερων Ελλήνων βρίσκεται σε παρόμοια ή ακόμη και σε χαμηλότερα επίπεδα από τα φτωχότερα νοικοκυριά που ζουν στις χώρες αυτές.

Επίσης, το μέσο ετήσιο εισόδημα όλων των νοικοκυριών στη χώρα μας διαμορφώνεται, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία του ΟΟΣΑ, σε 14.100 ευρώ. Επίσης το 20% των πλουσιότερων νοικοκυριών στην Ελλάδα έχει ετήσιο εισόδημα που ανέρχεται σε 28.400 ευρώ, ποσό το οποίο είναι έξι φορές μεγαλύτερο από αυτό του φτωχότερου 20%.

51%είναι το ποσοστό του ελληνικού πληθυσμού ηλικίας από 15 έως 64 ετών που έχει έμμισθη απασχόληση, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΟΣΑ