Αρχίζει η ενοποίηση των κέντρων υγείας με το Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (ΠΕΔΥ), τα οποία ανοίγουν τις πόρτες τους και στους ανασφάλιστους πολίτες. Ομως, οι ασθενείς θα πρέπει πρώτα να περάσουν από το ταμείο καταβάλλοντας εισιτήριο πέντε ευρώ. Σε διευκρινιστική εγκύκλιο ο υφυπουργός Υγείας Αντώνης Μπέζας σημειώνει ότι «μέχρι ολοκληρώσεως της λειτουργικής ενοποίησης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας εξακολουθεί να καταβάλλεται εξέταστρο όπως αυτό ισχύει σήμερα με τις υφιστάμενες εξαιρέσεις, οι οποίες θα επικαιροποιηθούν και θα κωδικοποιηθούν με νεότερη Κοινή Υπουργική Απόφαση». Υπενθυμίζεται ότι το εισιτήριο δεν ισχύει για τους ασθενείς που επισκέπονται τα πρώην πολυϊατρεία του ΙΚΑ, τα οποία έχουν ενταχθεί στο ΠΕΔΥ.