Ως τις 25 Φεβρουαρίου έχουν - αποκλειστική - προθεσμία οι τελειόφοιτοι της Γ' Λυκείου να υποβάλουν την Αίτηση-Δήλωση για συμμετοχή στις εφετινές πανελλαδικές εξετάσεις που θα ξεκινήσουν - εκτός απροόπτου - την Τρίτη 27 Μαΐου.
Στην Αίτηση-Δήλωση οι υποψήφιοι πρέπει να δηλώνουν:
Α) Το δεύτερο μάθημα Γενικής Παιδείας, στο οποίο θα εξεταστούν πανελλαδικά.
Β) Το μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, εφόσον επιθυμούν να το εξεταστούν πανελλαδικά.
Γ) Τα ειδικά μαθήματα (Ξένες Γλώσσες, Σχέδια, Μουσική) στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν πανελλαδικά.
Δ) Αν επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για Στρατιωτικές Σχολές (δεν έχουν αυτό το δικαίωμα οι υποψήφιοι της Δ' εσπερινού ΓΕΛ).
Ε) Αν επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για Σχολές Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού.
ΣΤ) Αν επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τα ΤΕΦΑΑ.
Προσοχή εδώ: η επιλογή του (δεύτερου) μαθήματος Γενικής Παιδείας είναι καθοριστική για τα πεδία που θα μπορέσει να επιλέξει ο υποψήφιος στο Μηχανογραφικό του Δελτίο και γι' αυτό πρέπει να γίνει με επιμέλεια.
Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας
Οσον αφορά το μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας που οι υποψήφιοι επιλέγουν να εξεταστούν πανελλαδικά επισημαίνεται ότι:
α) Οι υποψήφιοι (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ - ομάδα Β') που επιθυμούν να εξεταστούν στο μάθημα σε πανελλαδικό επίπεδο πρέπει υποχρεωτικά να το δηλώσουν με την Αίτηση-Δήλωση. Απαραίτητη προϋπόθεση για να το δηλώσουν είναι να το έχουν ήδη επιλέξει ως μάθημα επιλογής. Αντίθετα, οι απόφοιτοι μπορούν να δηλώσουν πανελλαδική εξέταση στο μάθημα, ανεξάρτητα από το αν το είχαν επιλέξει ή όχι κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Λύκειο.
β) Εφόσον το δηλώσουν και δεν προσέλθουν στην εξέταση, τότε θεωρείται ότι εξετάστηκαν και πήραν γραπτό βαθμό μηδέν.
γ) Υποψήφιος που επιθυμεί να δηλώσει στο Μηχανογραφικό του Δελτίο το 5ο Επιστημονικό Πεδίο πρέπει να έχει δηλώσει ότι θα εξεταστεί υποχρεωτικά στα δύο μαθήματα: Αρχές Οικονομικής Θεωρίας και Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής. Οι υποψήφιοι για εισαγωγή στις Αστυνομικές Σχολές οι οποίες είναι ενταγμένες μόνο στο 5ο επιστημονικό πεδίο, πρέπει προσεκτικά να επιλέξουν τα δύο ως άνω μαθήματα.
δ) Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ΓΕΛ δηλώσει ότι θα εξεταστεί πανελλαδικά στο μάθημα επιλογής Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, απαραίτητη προϋπόθεση είναι το δεύτερο μάθημα Γενικής Παιδείας, στο οποίο δηλώνει ότι θα εξεταστεί πανελλαδικά, να είναι υποχρεωτικά το μάθημα Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής.
Οι απαιτήσεις
της αίτησης
Η υποβολή της Αίτησης-Δήλωσης είναι καθοριστική και δεσμευτική για όλους τους υποψηφίους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ομάδας Β') που θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Μετά την υποβολή της δεν τροποποιείται ούτε διορθώνεται.
Επισημαίνεται ότι η Δήλωση εξέτασης σε Ειδικό Μάθημα είναι υποχρεωτική για την εξέταση του υποψηφίου στο Ειδικό Μάθημα για εισαγωγή σε σχολές ή τμήματα που απαιτούν ειδικό μάθημα.
Αντίθετα, η Δήλωση είναι ενδεικτική της επιθυμίας του για την εισαγωγή σε Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές, Σχολές της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού και ΤΕΦΑΑ. Ομως για να μπορέσει τελικά να συμμετάσχει ο υποψήφιος στις διαδικασίες επιλογής για εισαγωγή απαιτείται:
α) Για τις σχολές ή τμήματα με ειδικά μαθήματα, η επιτυχής εξέτασή του σε αυτά.
β) Για τις Στρατιωτικές Σχολές, τις Αστυνομικές Σχολές, τις Σχολές της Ακαδημίας του Εμπορικού Ναυτικού πρέπει να υποβάλει αίτηση απευθείας στον Στρατό, στην Αστυνομία ή στο Εμπορικό Ναυτικό σε χρονικό διάστημα που θα ορίζεται στις προκηρύξεις που θα εκδώσουν τα αρμόδια υπουργεία και να κριθεί ικανός στις προκαταρκτικές εξετάσεις. Οι παραπάνω προκηρύξεις διατίθενται από τα Στρατολογικά Γραφεία, τα Αστυνομικά Τμήματα και τις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές αντίστοιχα.
γ) Για τα ΤΕΦΑΑ να υποβάλει σχετική αίτηση στις επιτροπές Υγειονομικής Εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας που θα πληροφορηθεί από το σχολείο του την περίοδο των εξετάσεων (Ιούνιος 2014) και να συμμετάσχει στις πρακτικές δοκιμασίες (αγωνίσματα).
Από τα παραπάνω συνάγεται ότι υποψήφιος που, αν και στην Αίτηση-Δήλωση δεν δήλωσε επιθυμία για Στρατιωτικές Σχολές, Αστυνομικές Σχολές και Σχολές της Ακαδημίας του Εμπορικού Ναυτικού, μπορεί τελικά να είναι υποψήφιος για αυτές, αρκεί να ακολουθήσει τη διαδικασία που ορίζεται στις αντίστοιχες προκηρύξεις των αρμόδιων υπουργείων.
Ανάλογα, υποψήφιος που, αν και στην Αίτηση-Δήλωση δεν δήλωσε επιθυμία για τα ΤΕΦΑΑ, μπορεί τελικά να είναι υποψήφιος για αυτά, αρκεί να υποβάλει σχετική αίτηση και δικαιολογητικά στις επιτροπές Υγειονομικής Εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας. Αντίθετα, υποψήφιος που δεν δήλωσε εξέταση σε ειδικό μάθημα, δεν θα μπορέσει να εξεταστεί σε αυτό, ενώ αν δήλωσε εξέταση σε ειδικό μάθημα και τελικά δεν το εξεταστεί, απλώς θα αποκλειστεί από τα τμήματα που απαιτούν εξέταση σε αυτό.
Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από