Το πωλητήριο της ΕΥΔΑΠστο τέλος του έτους ξεχωρίζει από τις αναφορές του νέου Μνημονίου στο πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων. Αναφορά γίνεται και στις ΕΛΒΟ, ΕΑΣ και ΛΑΡΚΟ, χωρίς όμως να ξεκαθαρίζεται το εάν θα αναδιαρθρωθούν ή θα κλείσουν.

Συγκεκριμένα, το νέο Μνημόνιο αναφέρει πως η προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ιδιωτικοποίηση της ΕΥΔΑΠ θα γίνει στο τέταρτο τρίμηνο του 2013. Νωρίτερα η κυβέρνηση θα θεσπίσει νομοθετικές πράξεις οι οποίες θα επιτρέπουν την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών που οφείλονται στην ΕΥΔΑΠ και την ΕΥΑΘ από τους δημόσιους φορείς απευθείας από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου, το οποίο τρέχει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Μέσα στο επόμενο διάστημα θα πρέπει να καθορισθεί και η πενταετής τιμολογιακή πολιτική της ΕΥΑΘ για την περίοδο 2014-18, κάτι που εκτιμάται πως θα διευκολύνει την αποκρατικοποίηση της Επιχείρησης Υδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης. Το Μνημόνιο αναφέρει πως για να μειώσει περαιτέρω τις καθυστερήσεις στην εκκαθάριση των επιχειρήσεων που δεν μπορούν να ιδιωτικοποιηθούν, η κυβέρνηση θα ανακοινώσει την αναδιάρθρωση ή την κατάργηση των ΕΛΒΟ, ΕΑΣ και ΛΑΡΚΟ, με στόχο οι διαδικασίες να ολοκληρωθούν μέχρι τον Δεκέμβριο 2013. Οπως προκύπτει από το κείμενο του νέου Μνημονίου, άπτεται αποκλειστικά της κυβέρνησης να αποφασίσει ή όχι το λουκέτο στις επιχειρήσεις αυτές. Τέλος, η κυβέρνηση θα εκδώσει στο επόμενο διάστημα Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη μεταφορά ακόμη 250 ακινήτων στο Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ). Η απόφαση αυτή συνδέεται με τον σχεδιασμό του ΤΑΙΠΕΔ για την τιτλοποίηση εσόδων από ακίνητα του Δημοσίου.