Τη μη χρηματοδότηση επιχειρήσεων που δεν τηρούν τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις προς τους εργαζομένους τους αποφάσισε η γενική συνέλευση της Τράπεζας Πειραιώς, που έγινε την Τρίτη το πρωί και ενέκρινε την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Οπως αναφέρεται σε σχετικό ψήφισμα, «η γενική συνέλευση εξουσιοδοτεί αλλά και εντέλει το διοικητικό συμβούλιο της Τράπεζας να μη χρηματοδοτεί καμία επιχείρηση ή οικονομική μονάδα που δεν τηρεί τις υποχρεώσεις της ως προς την προστασία των εργαζομένων της από την ανασφάλιστη ή αδήλωτη εργασία».

Ο πρόεδρος του Ομίλου της Πειραιώς Μιχάλης Σάλλας τόνισε ότι «σήμερα παρά ποτέ η Τράπεζα θεωρεί επιτακτική ανάγκη να υπερασπιστεί αυτήν την πάγια αρχή της, που συνοψίζεται στη λέξη σεβασμός στην εργασία και στις σχέσεις με το συναλλακτικό της κοινό».

Αναλυτικά το ψήφισμα αναφέρει:
«Η συνεδρίαση της σημερινής, ιδιαίτερα σημαντικής Γενικής Συνέλευσης (της ιστορικότερης ίσως στην πορεία της Τράπεζας Πειραιώς), θα πρέπει να επισφραγιστεί με τη σύντομη διακήρυξη των βασικών αρχών που θα διέπουν τη συναλλακτική της δραστηριότητα και θα αποτελούν το Κοινωνικό της Συμβόλαιο και τον Καταστατικό της Χάρτη.
Η Τράπεζα Πειραιώς διακρίθηκε στον ελληνικό τραπεζικό χώρο, όχι μόνο επειδή διαχειρίστηκε σωστά τα οικονομικά της μεγέθη, αλλά και επειδή είναι από τους πρώτους Οργανισμούς που υιοθέτησε και πιστά τήρησε τις αρχές του Οικονομικού Συμφώνου του ΟΗΕ για την υπεράσπιση, μεταξύ των άλλων, της εργασίας και του εργαζόμενου.
Στο αντίξοο οικονομικό περιβάλλον των τελευταίων ετών κατάφερε όχι μόνο να διατηρήσει αλλά και να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, απασχολώντας περισσότερους από 25.000 εργαζόμενους.
Από το ξεκίνημά της και σταθερά μέχρι σήμερα έχει αποκηρύξει, σε θεσμικό, αλλά και σε πρακτικό επίπεδο κάθε μορφή παράνομης εργασίας, έχοντας δείξει έμπρακτα ότι ο σεβασμός στην εργασία είναι το πρώτο δείγμα πολιτισμού, ο ακρογωνιαίος λίθος της υγιούς και μακρόπνοης ανάπτυξης. Η διεθνής αναγνώριση για την θετική της πορεία αποτελεί την επιβράβευση για τη διαχρονική προσήλωσή της στις ανθρώπινες αξίες και ιδίως στην εργασία, ανεξάρτητα από τις οικονομικές συνθήκες.
Σήμερα παρά ποτέ η Τράπεζα θεωρεί επιτακτική ανάγκη να υπερασπιστεί αυτήν την πάγια αρχή της, που συνοψίζεται στη λέξη ΣΕΒΑΣΜΟΣ στην εργασία και στις σχέσεις με το συναλλακτικό της κοινό. Θα εντάξει στις προϋποθέσεις στήριξης και χρηματοδότησης κάθε είδους επιχειρηματικότητας, σε ατομική ή εταιρική βάση, όχι μόνο τα λογιστικά μεγέθη, αλλά και την πιστή προσήλωση σε μία βασική αρχή : Καμία οικονομική και επιχειρηματική δραστηριότητα δεν θα πρέπει να θίγει εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα.
Για το λόγο αυτό η Γ.Σ. εξουσιοδοτεί αλλά και εντέλει το Δ.Σ. της Τράπεζας να μην χρηματοδοτεί καμία επιχείρηση ή οικονομική μονάδα που δεν τηρεί τις υποχρεώσεις της ως προς την προστασία των εργαζομένων της από την ανασφάλιστη ή αδήλωτη εργασία».

Μιλώντας στους μετόχους ο πρόεδρος του ομίλου Πειραιώς Μιχάλης Σάλλας διαβεβαίωσε το σώμα για την κάλυψη του 10% των κεφαλαιακών αναγκών, μέσω της οποίας διασφαλίζεται ο ιδιωτικός του χαρακτήρας.

Όπως είπε, έχουν ήδη συγκεντρωθεί 570 ευρώ, 170 εκατ. ευρώ από τη Societe Generale και 400 εκατ. ευρώ από την BCP, στο πλαίσιο της εξαγοράς των Γενική και Millennium αντίστοιχα.

Ο κ. Σάλλας χαρακτήρισε σημαντικό το γεγονός ότι η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς θα καταφέρει να υλοποιήσει το σχέδιο κεφαλαιακής της ενίσχυσης, χωρίς να χρειαστεί η έκδοση μετατρέψιμων ομολογιών, το ετήσιο κόστος των οποίων είναι υψηλό.

Οι αποφάσεις
Αναλυτικότερα, οι μέτοχοι ενέκριναν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, που ήταν τα εξής:
1. Αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής με ταυτόχρονη μείωση του αριθμού των κοινών μετοχών της Τράπεζας (reverse split) και συνακόλουθη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού του άρθρου 4 παρ. 4α κ.ν.2190/1920 προς το σκοπό επίτευξης ακεραίου αριθμού μετοχών. Αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων 5 και 27 του καταστατικού και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας.

2. Δημιουργία ειδικού αποθεματικού του άρθρου 4 παρ. 4α κ.ν.2190/20, με μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής χωρίς αλλαγή του αριθμού των κοινών μετοχών. Αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων 5 και 27 του καταστατικού της Τράπεζας.

3. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, με έκδοση νέων κοινών μετοχών για άντληση κεφαλαίων ως εξής:
Α) μέχρι ποσού 7.335.000.000 ευρώ για κάλυψη κεφαλαιακών απαιτήσεων της Τράπεζας, όπως αυτές προσδιορίσθηκαν από την Τράπεζα της Ελλάδος, το οποίο θα καλυφθεί
(α) σε μετρητά (i) από επενδυτές με ιδιωτική τοποθέτηση και μερική κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων μέχρι ποσού 400.000.000 ευρώ, (ii) με παροχή δικαιώματος προτίμησης και δικαιώματος προεγγραφής στους παλαιούς μετόχους και (iii) με διάθεση των αδιάθετων μετοχών από το Διοικητικό Συμβούλιο κατ’ άρθρο 13 παρ. 8 κ.ν. 2190/1920, καθώς και
(β) με εισφορά σε είδος από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για το ποσό που δεν θα καλυφθεί κατά τα παραπάνω σε μετρητά, σύμφωνα με τον ν. 3864/2010 και την ΠΥΣ 38/9-11-12,

Β) μέχρι ποσού 570.000.000 ευρώ με εισφορά σε είδος από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, για κάλυψη των κεφαλαιακών απαιτήσεων της Τράπεζας που προκύπτουν από την εξαγορά στοιχείων ισολογισμού της υπό ειδική εκκαθάριση Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος, και

Γ) μέχρι ποσού 524.000.000 ευρώ με εισφορά σε είδος από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, για κάλυψη των κεφαλαιακών απαιτήσεων της Τράπεζας που προκύπτουν από την εξαγορά στοιχείων ισολογισμού των υποκαταστημάτων Κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα. Αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων 5 και 27 του καταστατικού και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από