Ρυθμίστε τις ληξιπρόθεσμες οφειλές σας ή ετοιμαστείτε για κατασχέσεις και ποινικές διώξεις είναι το μήνυμα που επιχειρεί να στείλει το υπουργείο Οικονομικών σε 2,5 εκατ. φορολογουμένους με ληξιπρόθεσμα χρέη 55 δισ. ευρώ σε εφορίες και τελωνεία. Με δύο διαφορετικές εγκυκλίους ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Χ. Θεοχάρης, από τη μία, δίνει οδηγίες για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε έως και 48 δόσεις και, από την άλλη, καλεί τους προϊσταμένους των εφοριών – υπό την απειλή πειθαρχικών και ποινικών ευθυνών – να προχωρούν απευθείας σε υποβολή αιτήσεων για άσκηση ποινικών διώξεων σε κάθε φορολογούμενο με ληξιπρόθεσμα χρέη άνω των 5.000 ευρώ εφόσον έχει περάσει διάστημα 4 μηνών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας εξόφλησής τους. Επί της ουσίας, με την εγκύκλιο για τις ποινικές διώξεις το υπουργείο Οικονομικών δεν επιχειρεί τίποτα περισσότερο από το να μεταφέρει την πίεση των προϊσταμένων των εφοριών στους οφειλέτες και με τον τρόπο αυτό να αυξήσει τις εισπράξεις από τη δεξαμενή των ληξιπρόθεσμων οφειλών.
Η άσκηση ποινικών διώξεων σε κάθε οφειλέτη με ληξιπρόθεσμο χρέος άνω των 5.000 ευρώ προβλέπεται στο άρθρο 3 του Νόμου 3943 του 2011, οι διατάξεις όμως, όπως προκύπτει από την εγκύκλιο, παραμένουν ανενεργές ή ενεργοποιούνται λίγο πριν από την παραγραφή των υποθέσεων, δημιουργώντας περιθώριο ακόμα και για λάδωμα των εμπλεκομένων.
Ετσι, για να μην παραγράφονται τα σχετικά αδικήματα ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων ζητεί να υποβάλλονται αιτήσεις ποινικών διώξεων αμέσως μόλις συντρέξουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, οι οποίες είναι:
1. Τα βεβαιωμένα και ληξιπρόθεσμα χρέη να υπερβαίνουν το ποσό των 5.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους τόκων ή προσαυξήσεων.
2. Να έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία λήξης καταβολής των χρεών αυτών (ένα έτος από την πάροδο της προθεσμίας για αποποίηση στις περιπτώσεις επαγωγής κληρονομιάς ή κληροδοσίας).
Προκειμένου να πιέσει τους εφόρους προς την κατεύθυνση μαζικών αιτήσεων ποινικών διώξεων, στην εγκύκλιο επισημαίνεται ότι η υποβολή αίτησης ποινικής δίωξης δεν επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια του προϊστάμενου της ΔΟΥ, αλλά, αντίθετα, εντάσσεται στις ενέργειες που ασκούνται «κατά δέσμια αρμοδιότητα». Στην αντίθετη περίπτωση μπορούν να ενεργοποιηθούν πειθαρχικές και ποινικές ευθύνες των υπαλλήλων (παράβαση καθήκοντος, κακουργηματική απιστία εις βάρος του Δημοσίου κ.λπ.).

Η ρύθμιση. Οι οφειλέτες προκειμένου να αποφύγουν δυσάρεστες εκπλήξεις με κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων ή ποινικές διώξεις, έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν τις οφειλές τους σε έως και 48 μηνιαίες δόσεις, με βάση τις ισχύουσες διατάξεις για την παροχή διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής. Σε ξεχωριστή εγκύκλιο η οποία επίσης εστάλη στις εφορίες ορίζεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή στη ρύθμιση είναι η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ίσο με 5 τοις χιλίοις της βασικής οφειλής, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ.
Στον προς εξέταση φάκελο που συνοδεύει το αίτημα χορήγησης διευκόλυνσης τμηματικής πρέπει τουλάχιστον να υπάρχουν: πρωτότυπη αίτηση του οφειλέτη, το πρωτότυπο παράβολο, ειδικό έντυπο συμπληρωμένο με τα κριτήρια υπαγωγής στη ρύθμιση (οικονομική αδυναμία, διασφάλιση οφειλής, προέλευση οφειλής, προφίλ φορολογουμένου) και την άποψη του προϊσταμένου της ΔΟΥ ή του Τελωνείου επί του αιτήματος, αντίγραφα των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των τριών τελευταίων ετών (από την υποβολή της αίτησης), αντίγραφα ισολογισμών των τριών τελευταίων ετών (από την υποβολή της αίτησης), στους οποίους θα εμπεριέχεται και η έκθεση ελέγχου ορκωτού ελεγκτή καθώς και πρόσφατο δευτεροβάθμιο ισοζύγιο με το αντίστοιχο του προηγούμενου έτους και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο έχει προσκομισθεί από τον αιτούντα, προκειμένου να τεκμηριωθεί η οικονομική του αδυναμία.

Βάλτε δόσεις
Οι οφειλέτες, προκειμένου να αποφύγουν δυσάρεστες εκπλήξεις με κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων ή ποινικές διώξεις, έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν τις οφειλές τους σε έως και 48 μηνιαίες δόσεις με βάση τις ισχύουσες διατάξεις για την παροχή διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από