Η καθηγήτρια Αν Μαρί Σλότερ που έχει μελετήσει το φαινόμενο των «πολιτών – διπλωματών» φέρνει το παράδειγμα των αναπτυσσόμενων χωρών: «Σήμερα το Ιδρυμα Μπιλ και Μελίντα Γκέιτς και μη κυβερνητικές οργανώσεις όπως η Oxfam και η Care και δεκάδες άλλες μικρότερες είναι αποφασιστικής σημασίας πρωταγωνιστές» στην αρωγή προς τις χώρες αυτές. Ενα άλλο παράδειγμα είναι αυτό των ανθρωπιστικών αρωγών που σήμερα περνούν σε μεγάλο μέρος από ιστότοπους μικροχρηματοδότησης όπως ο Kina, στον οποίο εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι δωρίζουν 25 δολάρια σε άλλους ανθρώπους για να τους βοηθήσουν να πραγματοποιήσουν ένα σχέδιο παρακάμπτοντας κάθε μεσολαβητή.