Επιτόκιο 5,55% για ποσά άνω των 50.000 ευρώ προσφέρει η Εμπορική Τράπεζα μετά τη σημαντική αύξηση της απόδοσης της 12μηνης προθεσμιακής κατάθεσης Emporiki Κάθε Μήνα. Η απόδοση των τόκων γίνεται σε μηνιαία βάση. Για παράδειγμα, για κατάθεση 50.000 ευρώ το καθαρό ποσό των τόκων που θα εισπράττεται κάθε μήνα την ίδια ημερομηνία, θα είναι 208,13 ευρώ.