Αυτή την εβδομάδα, η Ελλάδα αντιμετωπίζει μια κρίσιμη φάση. Διακυβεύεται τόσο το μέλλον της χώρας όσο και η χρηματοοικονομική σταθερότητα στην Ευρώπη. Σέβομαι πλήρως τα προνόμια και την κυριαρχία του Ελληνικού Κοινοβουλίου στη διεξαγόμενη συζήτηση. Και είμαι πεπεισμένος ότι οι Έλληνες πολιτικοί αρχηγοί έχουν πλήρη επίγνωση της ευθύνης τους για αποφυγή της αθέτησης υποχρεώσεων.

Ο μόνος τρόπος να αποφευχθεί η άμεση αθέτηση των υποχρεώσεων είναι η υποστήριξη από τη Βουλή του αναθεωρημένου οικονομικού προγράμματος. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τη μεσοπρόθεσμη δημοσιονομική στρατηγική καθώς και το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων. Και τα δύο πρέπει να εγκριθούν προκειμένου να αποδεσμευθεί η επόμενη δόση της χρηματοοικονομικής βοήθειας.

Σε όσους προβαίνουν σε εικασίες σχετικά με άλλες επιλογές, επιτρέψτε μου να τονίσω ξεκάθαρα: δεν υπάρχει εναλλακτικό σχέδιο για αποφυγή της αθέτησης υποχρεώσεων.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πάντα έτοιμη να υποστηρίξει την Ελλάδα. Η Ευρώπη όμως μπορεί να βοηθήσει την Ελλάδα μόνο εφόσον η Ελλάδα βοηθήσει τον εαυτό της.

Αφενός η ψήφος στη Βουλή αυτή την εβδομάδα είναι κρίσιμη για την αποφυγή της άμεσης αθέτησης υποχρεώσεων, αφετέρου η Ελλάδα και οι Ευρωπαίοι εταίροι της πρέπει να εστιάσουν τις προσπάθειές τους στην ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης. Η πρωτοβουλία του προέδρου Μπαρόζο να χρησιμοποιηθούν τα διαρθρωτικά ταμεία για επενδύσεις με εσπευσμένο τρόπο ανταποκρίνεται στο στόχο αυτό. Το ελληνικό μνημόνιο περιλαμβάνει επίσης μέτρα για ενίσχυση της ανάπτυξης μέσω διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στις αγορές προϊόντων και εργασίας, καθώς και με το άνοιγμα κλειστών επαγγελμάτων.

Τις επόμενες εβδομάδες, θα ενταθεί η προετοιμασία νέου προγράμματος. Θεωρώ ότι οι εποικοδομητικές προτάσεις, προερχόμενες από διάφορους τομείς της ελληνικής κοινωνίας, πρέπει να ακουστούν και να ληφθούν υπόψη. Η οικοδόμηση μιας ευρύτερης κοινωνικής συναίνεσης είναι ζωτικής σημασίας καθώς και μια διακομματική συμφωνία για τις μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται ώστε να επιστρέψει η Ελλάδα σε μια τροχιά μεγέθυνσης και βιώσιμης ανάπτυξης.

Όσον αφορά την κοινωνική δικαιοσύνη, κρίσιμη πρόκληση αποτελεί η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και η ενθάρρυνση της πραγματικής επιχειρηματικότητας που στηρίζει την έντιμη εργασία. Υποστηρίζω ως εκ τούτου τον στόχο της κυβέρνησης για μεταρρύθμιση και απλούστευση του φορολογικού συστήματος αρχής γενομένης από το φθινόπωρο. Η μεταρρύθμιση θα πρέπει να αποσκοπεί στην απλούστευση του φορολογικού κώδικα, στη διεύρυνση της φορολογικής βάσης και στη μείωση των φορολογικών συντελεστών με φορολογικά ουδέτερο τρόπο. Αν οι στόχοι περιορισμού των δαπανών επιτευχθούν και ξεπεραστούν, θα ανοίξει ο δρόμος για ένα φορολογικό σύστημα πιο ευνοϊκό για την ανάπτυξη.

Όλοι, ο ελληνικός λαός και οι δημοκρατικά εκλεγμένοι εκπρόσωποί του, αντιμετωπίζουν τώρα μια κρίσιμη επιλογή. Η μεταρρύθμιση της οικονομίας είναι σίγουρα μια δύσκολη πρόκληση, αλλά είναι σαφώς καλύτερη εναλλακτική λύση από την αθέτηση υποχρεώσεων, της οποίας το πλήγμα θα είναι χειρότερο για τα λιγότερο ευνοημένα στρώματα του πληθυσμού και τους πιο ευάλωτους. Ως εκ τούτου, καλώ τους πολιτικούς αρχηγούς της Ελλάδας να αναλάβουν αυτή την ευθύνη και ταυτόχρονα να εξετάσουν τις επόμενες ενέργειες και να δημιουργήσουν την απαραίτητη πολιτική συναίνεση, οδηγώντας ολόκληρο το έθνος μπροστά για να αντιμετωπίσει τις τρέχουσες προκλήσεις.