Τουλάχιστον ένας χρόνος και δεκάδες εκατοµµύρια ευρώ θα χρειαστούν για τον καθαρισµό της τοξικής λάσπης που διέρρευσε από εργοστάσιο αλουµινίου και απειλεί τον υδροφόρο ορίζοντα του Δούναβη, ανακοίνωσε χθες η κυβέρνηση της Ουγγαρίας. Ο υπουργός Περιβάλλοντος προέβλεψε ότι η Βουδαπέστη θα αναγκαστεί να αποταθεί στην ΕΕ για βοήθεια σε τεχνικά µέσα και οικονοµικούς πόρους. Περιέγραψε τη διαρροή ως το χειρότερο χηµικό ατύχηµα στην ιστορία της χώρας, εξηγώντας πως για να αποτραπούν οι µακροπρόθεσµες συνέπειες, θα πρέπει στη µολυσµένη περιοχή να αφαιρεθεί από την επιφάνεια του εδάφους στρώµα πάχους 2 εκατοστών.