Σχέδια για τον εμπλουτισμό της λίμνης Παμβώτιδας στα Ιωάννινα αλλά και τη δημιουργία δύο μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών με τη μεταφορά νερού από τον ποταμό Αώο εξετάζονται από τον Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου.


Ενώ πέντε περιβαλλοντικές οργανώσεις καταδικάζουν τα προτεινόμενα έργα, χαρακτηρίζοντάς τα αναχρονιστικά. «Οι εκτροπές ποταμών έγιναν μόδα και απειλούν την Πίνδο», υποστηρίζουν.

Στα σχέδια προβλέπεται η μεταφορά 70 εκατ. κυβικών μέτρων νερού από την περιοχή της Βοβούσας που βρίσκεται σε υψόμετρο 1.020. Οι ποσότητες θα οδηγούνται μέσω αγωγού με άντληση προς τον ταμιευτήρα της ΔΕΗ, τη Λίμνη Πηγών Αώου, στα 1.350 μέτρα, και από εκεί θα αποδίδονται σταθερά προς την πόλη των Ιωαννίνων. Κατά τη διαδρομή τους προς την πρωτεύουσα του Νομού τα νερά θα συναντούν δύο υδροηλεκτρικούς σταθμούς, συνολικής ισχύος 8,8 ΜW ενώ υπό εξέταση είναι και η μελλοντική ανάπτυξη έργων στον ποταμό Καλαμά.

Το κύριο πρόβλημα της Παμβώτιδας εντοπίζεται στην οικολογική υποβάθμιση που έχει υποστεί από την απορροή αστικών και βιοτεχνικών λυμάτων από τη συσσώρευση υπολειμμάτων από τις κτηνοτροφικές και άλλες μονάδες και τις γεωργικές δραστηριότητες της περιοχής κατά τις τελευταίες τρεις δεκαετίες.

Όπως υποστηρίζουν οι WWF Ελλάς, Καλλιστώ, Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, Πίνδος Περιβαλλοντική και Αρκτούρος, η περιοχή όπου προβλέπεται να γίνει η κατασκευή του αγωγού για τη μεταφορά του νερού αλλά και η διάνοιξη οδού για την πραγματοποίηση των έργων αποτελεί «ζώνη διατήρησης οικοτόπων και ειδών, στην οποία απαγορεύονται τέτοιου είδους δραστηριότητες».

«Η μεταφορά νερού από τον Αώο δεν θα ξεπλύνει το έγκλημα που έχει συντελεστεί. Χρειάζεται ορθολογική και συστηματική διαχείριση της περιοχής και του οικοσυστήματος της λίμνης. Αυτή θα είναι η λύση για το μέλλον της», επισημαίνει η κ. Ιόλη Χριστοπούλου από το WWF Ελλάς.

Ακόμη, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις αναφέρουν ότι «η άντληση νερού από την κοίτη του ποταμού, η επαναφορά του στη Λίμνη Πηγών Αώου και εν συνεχεία η διοχέτευσή του στην Παμβώτιδα, αντιβαίνουν στη λογική της αειφόρου ανάπτυξης και στην υποχρέωση της χώρας για ορθολογική διαχείριση των υδάτων».

ΛΥΜΑΤΑ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ

Το πρόβλημα της Παμβώτιδας εντοπίζεται στην οικολογική υποβάθμιση από την απορροή αστικών και βιοτεχνικών λυμάτων

«Δεν μπορείς να υποβαθμίσεις το οικοσύστημα»


ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ η πρώτη φορά που το θέμα των νερών του Αώου απασχολεί, αφού οι συζητήσεις για την εκμετάλλευση των υδάτων του έχουν αρχίσει από το 1981.

Τα πρόσφατα σχέδια για τη μεταφορά των 70 εκατ. κυβικών μέτρων νερού τον χρόνο από τον Αώο στην Παμβώτιδα για τον εμπλουτισμό της λίμνης που αντιμετωπίζει πρόβλημα τόσο με την ποιότητα και την ποσότητα των υδάτων της, τέθηκε προς ψήφιση τον Οκτώβριο σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου της Βόρειας Πίνδου, ο οποίος κλήθηκε να γνωμοδοτήσει. Σύμφωνα με πληροφορίες, η απόφαση μετατέθηκε λόγω ισοψηφίας για επόμενη συνεδρίαση, η οποία δεν είναι γνωστό πότε θα πραγματοποιηθεί, ενώ οι κυριότερες επιφυλάξεις που ακούστηκαν είχαν να κάνουν με το κατά πόσο θα υποβαθμιστεί το οικοσύστημα αλλά και με τη δημιουργία εργοταξιακών δρόμων μέσα σε προστατευόμενες περιοχές.

Σπάνια φυτά και πολλά είδη ζώων


Ο ΑΩΟΣ πηγάζει από το όρος Μαυροβούνι Μετσόβου στη θέση Πολιτσές και από την περιοχή της Βάλια Κάλντα. Έχει μήκος 260 χιλιόμετρα, από τα οποία τα 70 βρίσκονται σε ελληνικό έδαφος και τα υπόλοιπα σε αλβανικό.

Ολόκληρη η λεκάνη απορροής του Αώου εντός της Ελλάδας, από τις πηγές του έως το σημείο συνάντησής του με τον Βοϊδομάτη στον κάμπο Κόνιτσας, αποτελεί τόπο ανυπολόγιστης οικολογικής αξίας, όπου συναντώνται σπάνια ενδημικά φυτά και αρκετά είδη ζώων όπως η αρκούδα, ο λύγκας και η βίδρα.