«Πέρα από τα περιστατικά βίας αναδύεται, με φορέα ορισμένες φοιτητικές παρατάξεις, μια επικίνδυνα αντιδημοκρατική αντίληψη: ότι τα εκλεγμένα όργανα διοίκησης του πανεπιστημίου είναι εντάξει όσο συμφωνούμε με τις αποφάσεις τους. Όταν οι αποφάσεις δεν μας αρέσουν, απλώς διαλύουμε τη Σύγκλητο και τις Συνελεύσεις. Αυτή είναι μια επικίνδυνη αντίληψη για τη λειτουργία της δημοκρατίας στο πανεπιστήμιο».

Ο Γιώργος Παγουλάτος είναι Αναπληρωτής καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών