Μεγάλο μαχαίρι στις συντάξεις όλων των ασφαλισμένων θα επιχειρήσει να βάλει η κυβέρνηση με τρία κόλπα. Πρόκειται για ρυθμίσεις που ανατρέπουν το σημερινό καθεστώς στον τρόπο υπολογισμού των συντάξιμων αποδοχών των ασφαλισμένων και οδηγούν σε δραστική μείωση έως 35% για όλες τις κύριες συντάξεις και έως 50% για τις επικουρικές.
Τα τρία τρικ που περιλαμβάνονται στο κυβερνητικό σχέδιο για τις αλλαγές στο Ασφαλιστικό θίγουν όλες τις κατηγορίες των ασφαλισμένων, όχι μόνο όσους ασφαλίστηκαν από το 1993 και μετά, αλλά και τους ασφαλισμένους πριν από το 1993, συμπεριλαμβανομένων των παλαιότερων εργαζομένων που μπήκαν στην αγορά εργασίας πριν από το 1983. Χαμένοι από τις αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού των συντάξιμων αποδοχών θα είναι όχι μόνο οι μισθωτοί του ιδιωτικού

ΑΛΛΗ ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Νέο καθεστώς, όπου η σύνταξη θα υπολογίζεται ως ποσοστό του μέσου όρου των μισθών της τελευταίας δεκαετίας

τομέα, του Δημοσίου, των ΔΕΚΟ και των τραπεζών, αλλά και οι αυτοαπασχολούμενοι επαγγελματίες που θα λαμβάνουν και αυτοί σημαντικά χαμηλότερες συντάξεις σε σχέση με σήμερα.

Το μεγάλο ψαλίδισμα των συντάξεων- που μαζί με τη σταδιακή αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης και τη λεηλασία των αποθεματικών των ασφαλιστικών ταμείων θα πλαισιώσουν το κυβερνητικό σχέδιο- προβλέπεται να γίνει ως εξής:

Μείωση 12%- 18%
1 Για τους ασφαλισμένους πριν από το 1993, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι ασφαλισμένοι πριν από το 1983 που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα, στο Δημόσιο, στις ΔΕΚΟ και στις τράπεζες, σήμερα οι συντάξιμες αποδοχές τους υπολογίζονται ανάλογα με την κατηγορία ως εξής: Η σύνταξή τους ισούται με κάποιο συγκεκριμένο ποσοστό επί του τελευταίου μισθού τους ή του μέσου όρου των μισθών που είχαν την καλύτερη διετία του ασφαλιστικού βίου τους ή ακόμη των πέντε καλύτερων ετών στην τελευταία δεκαετία. Η κυβέρνηση σχεδιάζει τώρα να καθιερώσει για όλους αυτούς τους ασφαλισμένους νέο καθεστώς, όπου η σύνταξη θα υπολογίζεται ως ποσοστό του μέσου όρου των μισθών της τελευταίας δεκαετίας. Έτσι, αυτόματα μειώνεται η βάση υπολογισμού της σύνταξης. Και αυτό γιατί ο μέσος μισθός της τελευταίας δεκαετίας είναι χαμηλότερος από αυτόν της τελευταίας πενταετίας ή διετίας- όπου ο εργαζόμενος έχει υψηλότερες αποδοχές λόγω περισσότερων χρόνων υπηρεσίας- ή της καλύτερης διετίας του εργασιακού βίου του. Εξαιτίας αυτού του τρικ εκτιμάται ότι θα επέλθει μείωση κατά 12%- 18% για την κύρια σύνταξη και κατά 20%- 50% για την επικουρική.

Μείωση 5%- 6%
2 Για τους ασφαλισμένους μετά το 1993 η σύνταξη σήμερα υπολογίζεται ως ποσοστό επί των αποδοχών τους την τελευταία πενταετία. Το σχέδιο της κυβέρνησης προβλέπει ότι ο υπολογισμός της σύνταξης και στις κατηγορίες αυτές θα γίνει σταδιακά με βάση τις αποδοχές της τελευταίας δεκαετίας. Για τον ίδιο λόγο και στην περίπτωση αυτή θα προκύψει μείωση κύριων συντάξεων η οποία εκτιμάται ότι θα ανέλθει κατά μέσον όρο 5%6%. Εδώ πρέπει να επισημανθεί ότι ειδικά για τον ιδιωτικό τομέα η τελευταία δεκαετία θα προσαυξάνεται με τον χρόνο ανεργίας που θα έχει μεσολαβήσει στη διάρκειά της. Αν π.χ. ένας ασφαλισμένος έχει εργαστεί συνολικά μόνο 7 έτη κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, θα ανατρέξουν στα τρία προηγούμενα της δεκαετίας χρόνια για να συμπληρώσουν τη δεκαετία που θα ληφθεί ως βάση του υπολογισμού του συντάξιμου μισθού.

Μείωση έως 35%
3 Για τους αυτοαπασχολούμενους (του ΟΑΕΕ) που είναι ασφαλισμένοι πριν από το 1993 σχεδιάζεται να υπάρξει η εξής αλλαγή: Σήμερα οι συντάξεις τους προκύπτουν από τον υπολογισμό ποσοστού 3% (ποσοστό αναπλήρωσης) επί ενός προσδιορισμένου τεκμαρτού εισοδήματος για κάθε έτος του εργασιακού βίου τους. Τα ποσά που προκύπτουν για κάθε έτος προστίθενται και το άθροισμά τους είναι η σύνταξη. Η κυβέρνηση σχεδιάζει τώρα να μειώσει αυτό το ποσοστό αναπλήρωσης από το 3% που είναι σήμερα στο 2%. Έτσι θα υπάρξει αυτόματα δραστική μείωση των συντάξεων των αυτοαπασχολουμένων, που εκτιμάται ότι κατά μέσον όρο θα κυμαίνεται στο 35%.

Δραστική μείωση
«Το σχέδιο της κυβέρνησης για την ενοποίηση των ασφαλιστικών ταμείων προβλέπει δραστική μείωση στην κύρια σύνταξη και στην επικουρική» εκτιμά ο πρόεδρος των εργαζομένων στα ασφαλιστικά ταμεία (ΠΟΠΟΚΠ) κ. Γιώργος Κουτρουμάνης.

Ο επιστημονικός σύμβουλος του ΙΝΕ ΓΣΕΕΑΔΕΔΥ κ. Γιώργος Ρωμανιάς παρατηρεί ότι μειώσεις θα επέλθουν ακόμη και στις χαμηλές συντάξεις, λόγω της λήψης της τελευταίας δεκαετίας ως βάσης υπολογισμού του συντάξιμου μισθού. Ο ίδιος προσθέτει ότι μειώσεις θα επέλθουν και μέσω της σχεδιαζόμενης ενοποίησης των ταμείων των επιστημόνων (γιατρών, μηχανικών, δικηγόρων, δημοσιογράφων κ.ά.).


Οι βόμβες στο Ασφαλιστικό

Η μείωση των συντάξεων είναι η μία από τις έξι βόμβες που περιλαμβάνονται στο κυβερνητικό σχέδιο για το Ασφαλιστικό, το οποίο προκαλεί ισχυρές αντιδράσεις από τα συνδικάτα και την αντιπολίτευση. Οι υπόλοιπες 5 είναι οι ακόλουθες: 1 Δημιουργία μέσω των ενοποιήσεων πέντε φορέων κύριας ασφάλισης: α) ΙΚΑ, β) ΟΓΑ, γ) Αυτοαπασχολούμενων επαγγελματιών, δ) Δημοσίου και ε) ένα Ταμείο στο οποίο θα συμμετέχουν τα Ταμεία Τύπου, το ΤΣΜΕΔΕ (μηχανικών), το ΤΣΑΥ (υγειονομικών) και το Ταμείο Νομικών. Στο ΙΚΑ θα ενταχθούν τα τραπεζικά Ταμεία, το ΤΑΠ- ΟΤΕ, ο ΟΑΠ- ΔΕΗ και το Ταμείο της Εθνικής Ασφαλιστικής.

2 Τα αποθεματικά των ασφαλιστικών οργανισμών θα ενοποιηθούν σε έναν λογαριασμό στην Τράπεζα της Ελλάδος και ποσοστό 10% αυτών θα τοποθετηθεί σε άλλο λογαριασμό για την κάλυψη των ελλειμμάτων των Ταμείων που αντιμετωπίζουν προβλήματα.

3 Κατάργηση των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων και της 35ετίας- χωρίς όριο ηλικίας- για τους πριν από το 1983 ασφαλισμένους και καθιέρωση ορίου ηλικίας στα 58 ή 60 έτη. 4 Επιχειρείται να καταργηθεί η δυνατότητα αποχώρησης με 37 έτη χωρίς όριο ηλικίας και ο ελάχιστος χρόνος ασφάλισης χωρίς όριο ηλικίας να επεκταθεί στα 39 ή 40 χρόνια (δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί).

5 Προτείνεται ως κίνητρο παραμονής στην ασφάλιση να αυξάνεται το ποσό της σύνταξης κατά ποσοστό 3% για κάθε χρόνο πέραν της υποχρεωτικής παραμονής.


Εξεγείρονται και οι μηχανικοί για τα σχέδια διάλυσης του ΤΣΜΕΔΕ

ΕΠΙ ΠΟΔΟΣ πολέμου βρίσκονται τα συνδικάτα, που απαντούν με κινητοποιήσεις στο Ασφαλιστικό. Σήμερα ολοκληρώνεται η 48ωρη απεργία στην Αlpha Βank, ενώ οργανώνεται από την ΟΤΟΕ τρίωρη στάση της σε όλες τις τράπεζες, από τις 12.15 έως τη λήξη της βάρδιας.

Επίσης, 24ωρη απεργία κήρυξε η ΕΣΗΕΑ σε όλα τα μέσα ενημέρωσης στις 27 Νοεμβρίου, ενώ θα μετάσχει και στην 24ωρη απεργία της ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ στις 12 Δεκεμβρίου.

● Σε αγωνιστική εγρήγορση καλεί τα μέλη του το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ). Ομόφωνα τάσσεται κατά των κυβερνητικών σχεδίων για την ενοποίηση, τα οποία- όπως παρατηρεί- χωρίς ουδεμία αμφιβολία στοχεύουν στη διάλυση του ΤΣΜΕΔΕ (Ταμείο Μηχανικών) και σκοπεύουν στα αποθεματικά του. Μια περιουσία που δεν ανήκει στην κυβέρνηση, που είναι αποτέλεσμα των εξαιρετικά υψηλών εισφορών που καταβάλλονται επί δεκαετίες από τους μηχανικούς και των χαμηλών συντάξεων που δίνονται. Κατά το ΤΕΕ, ειδικά στην περίπτωση του ΤΣΜΕΔΕ δεν διακυβεύεται μόνο το συνταξιοδοτικό μέλλον των μηχανικών, αλλά και το εργασιακό παρόν: οι εγγυητικές επιστολές που εξασφαλίζουν οι μικρότερες τεχνικές εταιρείες, καθώς και οι μελετητές, είναι αυτές που τους εξασφαλίζουν τη συμμετοχή σε έργα και στην ανάληψη μελετών. «Σε ενδεχόμενη ενοποίηση αυτά καταργούνται αυτομάτως», παρατηρεί το ΤΕΕ.

Όπως τόνισε ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, η ενοποίηση υγιών με προβληματικά Ταμεία δημιουργεί προβληματικό Ταμείο, όπως έγινε με την περίπτωση των ελεύθερων επαγγελματιών, που τώρα δεν έχει να πληρώσει συντάξεις.

● Με δύο προειδοποιητικές 24ωρες απεργίες σε όλα τα ΜΜΕ την Τρίτη 27 Νοεμβρίου και την Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου, καθώς και σχετική πρόταση στο Δ.Σ. της ΠΟΕΣΥ, που συνεδριάζει σήμερα, απαντά η ΕΣΗΕΑ (Ένωση Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών) στις προθέσεις της κυβέρνησης για την ουσιαστική κατάργηση των ασφαλιστικών ταμείων των εργαζομένων στα ΜΜΕ.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από