Οι σπουδές σε βρετανικό πανεπιστήμιο μπορούν να γίνουν χωρίς καν να δείτε το
Μπιγκ Μπεν. Και ασφαλώς κοστίζουν λιγότερο...


ΤΑ ΚΟΛΕΓΙΑ αυτά έχουν οργανωθεί σε σύνδεσμο και συνεργάζονται όλα με
διάφορα γνωστά δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, τα οποία πιστοποιούν και
ελέγχουν τις σπουδές, εφόσον το ελληνικό κράτος δεν τα αναγνωρίζει ως ιδρύματα
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης αλλά ως επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών. Ωστόσο τα
πτυχία τους, όπως και άλλων κολεγίων μη μελών του Συνδέσμου, κρίνονται από το
αντίκρυσμά τους στην αγορά εργασίας του ιδιωτικού - προς το παρόν τουλάχιστον
- τομέα.


AEGEAN COLLEGE


Κλεισόβης 6, Πλατεία Κάνιγγος, Αθήνα


Τηλ: 210-3831.455, 3828.335


Φαξ: 210-3304.661


www.omiros.gr , e-mail: omiros@omiros.gr


Ειδικότητες: Bachelor στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Πληροφορική, Πολυμέσα
και διετή Προγράμματα HND (EDEXCEL) σε Πληροφορική & Τεχνολογία
Προγραμματισμού, Σχεδίαση Πολυμέσων, Τεχνολογία Πολυμέσων, Εφαρμοσμένη
Ψυχολογία, Ταξίδια και Τουρισμός, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Σχεδίαση Εσωτερικού
Χώρου, Γραφική Σχεδίαση, Κινησιοθεραπεία, Διαιτολογία, Δημοσιογραφία,
Προσχολική Εκπαίδευση, Μουσική Παραγωγή, Αισθητική, Διοίκηση Ξενοδοχείων.
Επίσης μεταπτυχιακά.


BCA BUSINESS STUDIES


Δημητρέσσα 4, Αθήνα


Τηλ: 210-7253.783-7


Φαξ: 210-7251.563


www.bca.gr, e-mail: admin@bca.gr


Τα ιδιωτικά κολέγια σάς δίνουν τη δυνατότητα να αποκτήσετε πτυχίο με
αντίκρυσμα στην αγορά εργασίας, όχι όμως στον δημόσιο τομέα. Προς το παρόν τουλάχιστον


Ειδικότητες: Bachelor σε Διοίκηση Επιχειρήσεων, Μάρκετινγκ,
Χρηματοοικονομικά, Τραπεζικά, Συστήματα Εφοδιασμού, Ασφαλιστικές και
Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες, Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Εφαρμοσμένη Ψυχολογία,
Εφαρμοσμένη Επικοινωνία, Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων, Ναυτιλιακές
Επενδύσεις και Χρηματοοικονομικά, Ασφαλιστικό και Ναυτικό Δίκαιο, Συστήματα
Εφοδιασμού και Μεταφορές, Τεχνολογία Επιχειρηματικής Πληροφορικής, Διοίκηση
Ξενοδοχείων, Τουρισμού και Επιχειρήσεων Ψυχαγωγίας. Επίσης και μεταπτυχιακά σε
ελληνόφωνα η αγγλόφωνα τμήματα.


BRITISH - HELLENIC COLLEGE


Ρεθύμνου 2 & Βασ. Ηρακλείου, Αθήνα


Τηλ: 210-8217.710, 210-8229.272


Φαξ: 210-8215.025


http: //www.bhc.gr, e-mail: pub-rel@bhc.gr


Ειδικότητες: Bachelor σε Ευρωπαϊκή Διοίκηση Επιχειρήσεων, Πληροφοριακά
Συστήματα Διοίκησης, Ψυχολογία. Δίπλωμα στην Τεχνολογία σε 5 ειδικότητες:
Μηχανολόγοι/Μηχανικοί (ή Αεροναυπηγοί), Ηλεκτρολόγοι/Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί,
Πολιτικοί Μηχανικοί (ή Περιβαλλοντολόγοι) Μηχανικοί Ηλεκτρονικών Υπολογιστών,
Αρχιτέκτονες Μηχανικοί και μεταπτυχιακά.


CITY LIBERAL STUDIES


Τσιμισκή 13, Θεσσαλονίκη


Τηλ: 2310-224.186, 2310-272.490


Φαξ: 2310-287.564


http:
//www.city.academic.gr
e-mail: acadreg@city.academic.gr


Ειδικότητες: Bachelor σε Σπουδές Διοίκησης, Χρηματοοικονομικά και
Λογιστικά, Μάρκετινγκ, Επιστήμη των Υπολογιστών, Ψυχολογία και
μεταπτυχιακά/διδακτορικά.


CMA


Βασ. Κωνσταντίνου 5-7, ΑΘΗΝΑ


Τηλ: 210-7228.803 - 7293.634


Φαξ:210-722.213


www.cma.gr, e-mail: info@cma.gr


Ειδικότητες: Bachelor και Diploma σε Επιχειρησιακές Σπουδές με
κατεύθυνση στο Μάρκετινγκ, στη Διοίκηση, στα Χρηματοοικονομικά και τη
Λογιστική, σε Τεχνολογία Πληροφοριακών Συστημάτων, στον Τουρισμό, στην
Πληροφορική και μεταπτυχιακά.


ELLANION


Βερανζέρου και Κάνιγγος 17, Αθήνα


Τηλ: 210-3305.132


Φαξ: 210-3303.336


www.corelco.gr


e-mail: ellanion@corelco.gr


Ειδικότητες: Bachelor στα Συστήματα Επιχειρηματικής Πληροφορικής και
στην Διοίκηση Επιχειρήσεων με ειδίκευση σε Μάρκετινγκ ή Επιχειρηματικών
Διαδικασιών καθώς και μεταπτυχιακά.


ICBS-ATHENS BUSINESS SCHOOL


Λ. Ιωνίας 200 και Ιακωβάτων, Αθήνα


Τηλ: 210-2114.671-4


Φαξ: 210-2114.675


http: //www.icbs.gr e-mail: icbs@icbs.gr


ICBS-THESSALONIKI BUSINESS SCHOOL


Γαλήνη - Ωραιόκαστρο, Θεσσαλονίκη


Τηλ: 2310-698.598


Φαξ: 2310-697.795


http: //www.icbs.gr


ICBS - LARISSA BUSINESS SCHOOL


6ο χλμ. Λάρισας-Νίκαιας, Λάρισα


Τηλ: 2410-671.177


Φαξ: 2410-671.206


Ειδικότητες: Διοίκηση Επιχειρήσεων, Μάρκετινγκ, Λογιστική και
Χρηματοοικονομικά, Πληροφορική για Επιχειρήσεις (4ετής). Επίσης διπλώματα
2ετούς φοίτησης σε Μάρκετινγκ, Μηχανογραφημένη Λογιστική, Διοίκηση
Επιχειρήσεων καθώς και μεταπτυχιακά.


Ι.S.Τ. STUDIES


Πειραιώς 72, Μοσχάτο


Τηλ: 210-4822.222


Φαξ: 210-4821.850


http: //www.ist.edu.gr e-mail: info@ist.edu.gr


Ειδικότητες: Διοίκηση Επιχειρήσεων, Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων,
Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων και Μάρκετινγκ, Οικονομικά των Επιχειρήσεων και
Λογιστική, Λογιστική και Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, Ευρωπαϊκή
Επιχειρηματικότητα και Μάρκετινγκ, Ευρωπαϊκή Επιχειρηματικότητα και Διοίκηση
Ανθρωπίνων Πόρων, Επιστήμη Υπολογιστών, Τεχνολογία Λογισμικού, Πληροφοριακά
Συστήματα, Υπολογιστές & Δίκτυα, Αλληλεπιδραστικά Συστήματα (Multimedia),
Ευφυή Συστήματα, Προσαρμοζόμενα Συστήματα (Robotics) Θεωρία της Επιστήμης των
Υπολογιστών, Αγγλική Γλώσσα, Επικοινωνία & Λογοτεχνία, Ψυχολογία και
μεταπτυχιακά.


MEDITERRANEAN


Πελλήνης 8, Αθήνα


Τηλ: 210-8899.600-2


Φαξ: 210-8899.610


www.medecs.gr


e-mail: medit@xinis.com


MEDITERRANEAN (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)


Αριστοτέλους 30, Θεσσαλονίκη


Τηλ: 2310-287.570


Φαξ: 2310-287.779


Η γραφιστική είναι μια από τις περιζήτητες ειδικότητες


Ειδικότητες: Διετή Προγράμματα HND (EDEXCEL) σε Διοίκηση, Πληροφορική,
Γραφική Σχεδίαση, Συμβουλευτική και Ψυχολογία, Κατασκευές, Πολιτικών
Μηχανικών. Bachelor σε Διοίκηση Επιχειρήσεων, Διοικητική Επιχειρήσεων,
Επιστήμη της Ψυχολογίας & Συμβουλευτικής, Επιστήμη Υπολογιστών, Συστήματα
Υπολογιστών με Επιχειρησιακές Σπουδές, Πληροφορική, Μάρκετινγκ και Δημόσιες
Σχέσεις και μεταπτυχιακά και διπλώματα για στελέχη επιχειρήσεων.


NEW YORK COLLEGE - SBS


Αμαλίας 38, Αθήνα


Τηλ: 210-3225.961-2


Φαξ: 210-3233.337


http: //www.nyc.gr e-mail: nycath@nyc.gr


NEW YORK COLLEGE - SBS (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)


Κατσιμίδι 6, Θεσσαλονίκη


Τηλ: 2310-889.879


Φαξ: 2310-83.5211


Ειδικότητες: Διετή Προγράμματα HND (EDEXCEL) σε Διοίκηση, Προσωπικό,
Οικονομικά, Μάρκετινγκ, Πληροφορική. Μονοετή Diplomas σε Διαχείριση Έργου και
σε Διοίκηση Επιχειρήσεων. Bachelor σε Διοίκηση Επιχειρήσεων, Οικονομικά,
Χρηματοοικονομικά, Ψυχολογία, Επικοινωνία, Επικοινωνία Επιχειρήσεων,
Δημοσιογραφία, Αγγλική Φιλολογία και Γλώσσα, Τηλεόραση και Σπουδές
Κινηματογράφου, Περιβαλλοντολογικό Σχεδιασμό, Γραφική Σχεδίαση, Πληροφορική,
Διεθνείς Σχέσεις, Συστήματα Πληροφορικής, Διοίκηση Επιχειρήσεων και Τουρισμό,
Πληροφορική και μεταπτυχιακές σπουδές.


VAKALO


Λ. Κατσώνη 26, Αθήνα


Τηλ: 210-6456.035, 210-6442.514


Φαξ: 210-6444.840


http: //www.vakalo.gr


e-mail: info@vakalo.gr


Ειδικότητες; Bachelor σε Σχεδίαση (Γραφική Σχεδίαση και Εσωτερικού
Χώρου) και μεταπτυχιακά.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από