Και μισθωτούς βάζει τώρα στο στόχαστρο το υπουργείο Οικονομικών. Ενώ
μπαίνει σύντομα σε εφαρμογή σαρωτικό πρόγραμμα φορολογικών ελέγχων για το 2006
σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, η Εφορία επεκτείνει τις
ηλεκτρονικές διασταυρώσεις στοιχείων και σε φορολογουμένους με εισόδημα από
μισθωτές υπηρεσίες. Στόχος είναι να εντοπισθούν μισθωτοί με δύο μισθούς που
δεν δηλώνουν τον έναν.


Οι διασταυρώσεις θα γίνουν στο πλαίσιο προγράμματος που ανακοίνωσε χθες το
υπουργείο και προβλέπει την υποχρεωτική υποβολή με ηλεκτρονικό τρόπο των
στοιχείων μισθοδοσίας και παρακράτησης φόρου εισοδήματος όλων των επιχειρήσεων
και υπηρεσιών.


Την πρόθεση του υπουργείου να προχωρήσει στην ηλεκτρονική διασταύρωση των
εισοδημάτων που δηλώνουν οι μισθωτοί, γνωστοποίησε χθες ο υπουργός Οικονομίας
και Οικονομικών κ. Γ. Αλογοσκούφης, κατά τη διάρκεια παρουσίασης των νέων
ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους φορολογουμένους και τις επιχειρήσεις.


Σε σχετική ερώτηση για το αν οι διασταυρώσεις θα αφορούν και τα εισοδήματα των
μισθωτών, ο κ. Αλογοσκούφης είπε ότι τα στοιχεία που θα προκύψουν από την
υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των στοιχείων μισθοδοσίας θα αξιοποιηθούν για
την αντιμετώπιση πιθανής φοροδιαφυγής στον Φόρο Μισθωτών Υπηρεσιών.


Ηλεκτρονική υποβολή


Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που έγιναν χθες από το υπουργείο Οικονομικών, θα
καθιερωθεί η υποχρεωτική υποβολή με ηλεκτρονικό τρόπο (μέσω Ίντερνετ,
δισκέτας, CD κ.λπ.) των δηλώσεων Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών απ' όλες τις
επιχειρήσεις και τις δημόσιες υπηρεσίες.


Τα στοιχεία που θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά θα είναι οι αποδοχές των μισθωτών,
ο φόρος εισοδήματος που τους αναλογεί με βάση τη φορολογική κλίμακα, καθώς και
ο φόρος μισθωτών υπηρεσιών που τους έχει παρακρατηθεί.


Τα στοιχεία αυτά θα διασταυρώνονται στη συνέχεια με τα αντίστοιχα που θα
δηλώνει ο μισθωτός στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, προκειμένου να
εντοπισθούν μισθωτοί με εισόδημα από δύο ή περισσότερους εργοδότες, οι οποίοι
αποκρύπτουν από την Εφορία τον έναν ή και τους δύο μισθούς.


Και πρόστιμα


Στις περιπτώσεις που κατά την ηλεκτρονική διασταύρωση θα εμφανίζεται ένδειξη
για απόκρυψη εισοδήματος, τότε ο μισθωτός θα καλείται στην Εφορία για την
παροχή εξηγήσεων.


Εφόσον πιστοποιείται απόκρυψη εισοδήματος, τότε θα υποχρεώνεται να υποβάλει
συμπληρωματική δήλωση φορολογίας εισοδήματος, ενώ θα του επιβάλλεται ο
πρόσθετος φόρος εισοδήματος που αναλογεί στο αποκρυφθέν εισόδημα, προσαυξήσεις
και πρόστιμα.


Το υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε χθες δύο αποφάσεις, οι οποίες προβλέπουν τη
διαδικασία για την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών:


Οι επιχειρήσεις και οι υπηρεσίες υποχρεώνονται να υποβάλουν αποκλειστικά με
ηλεκτρονικό τρόπο τις δηλώσεις Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (έντυπα E7), εφόσον
όμως δεν προκύπτει οφειλή φόρου για απόδοση στο δημόσιο ταμείο.


Από την υποχρεωτική υποβολή εξαιρούνται για φέτος οι επιχειρήσεις που
απασχολούν λιγότερους από 20 εργαζομένους. Με τα έντυπα E7, οι επιχειρήσεις
και οι δημόσιες υπηρεσίες υποβάλλουν κάθε χρόνο στην Εφορία τα στοιχεία
μισθοδοσίας και φόρου εισοδήματος που παρακράτησαν από τους εργαζομένους τους.


Σημειώνεται ότι η ηλεκτρονική υποβολή θα επεκταθεί και στα στοιχεία δαπανών
για συντάξεις και παρακρατούμενους φόρους των ασφαλιστικών ταμείων.


Αυτό, όπως επισημαίνεται από στελέχη του υπουργείου Οικονομικών, θα δώσει τη
δυνατότητα να πραγματοποιηθούν διασταυρώσεις και σε συνταξιούχους, προκειμένου
να εντοπισθούν φορολογούμενοι που λαμβάνουν δύο συντάξεις (από διαφορετικά
ασφαλιστικά ταμεία), χωρίς να δηλώνουν τη μία ή και τις δύο στην Εφορία.


Ελεγκτικό αμόκ της Εφορίας το 2006ΕΚΤΟΣ από τους μισθωτούς, στο στόχαστρο του υπουργείου Οικονομικών μέσω
ελέγχων και ηλεκτρονικών διασταυρώσεων μπαίνουν φέτος εκατομμύρια
φορολογούμενοι. Με στόχο την αύξηση των φορολογικών εσόδων, το υπουργείο
Οικονομικών πρόκειται να ελέγξει:


* Τις συγκεντρωτικές καταστάσεις προμηθευτών - πελατών για τη χρήση
2004 που υπέβαλαν πρόσφατα με ηλεκτρονικό τρόπο οι περίπου 800.000
επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες. Με τη διασταύρωση θα επιδιωχθεί ο
εντοπισμός αποκλίσεων, απόκρυψης εσόδων ή διόγκωσης δαπανών. Όσοι εντοπισθούν
να έχουν αποκρύψει εισόδημα ή να έχουν φουσκώσει τις δαπάνες τους, θα
καλούνται στην Εφορία για εκτεταμένο φορολογικό έλεγχο και την επιβολή των
σχετικών προσαυξήσεων και προστίμων.


* Τις περίπου 100.000 επιχειρήσεις και μικρομεσαίους, οι οποίοι δεν
αποδέχθηκαν τις ρυθμίσεις για την περαίωση των χρήσεων 1998-2002 και το
αυτόματο κλείσιμο των χρήσεων 2003-2004. Οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι
σταδιακά θα ελεγχθούν, προκειμένου να εντοπισθούν φορολογικές παραβάσεις ή
απόκρυψη εισοδήματος και κερδών.


* Ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε
κλάδους «υψηλού εισοδήματος», αλλά δηλώνουν εισοδήματα χαμηλότερα ακόμη και
από αυτά των μισθωτών. Οι συγκεκριμένοι θα ελεγχθούν από την Υπηρεσία Ειδικών
Ελέγχων και άλλους ελεγκτικούς μηχανισμούς του υπουργείου Οικονομικών.
Πρόκειται κυρίως για ξενοδόχους, δικηγόρους, τραγουδιστές, επαγγελματίες του
κλάδου της οικοδομής και επιχειρήσεις του κλάδου εστίασης και διασκέδασης
(μπαρ, εστιατόρια κ.λπ.).


* Ιδιοκτήτες ακινήτων. Σύντομα αρχίζουν οι ηλεκτρονικές διασταυρώσεις
των εισοδημάτων από ενοίκια που δηλώνουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων. Τα σχετικά
εισοδήματα θα διασταυρωθούν με τις δαπάνες ενοικίου που δηλώνουν οι
ενοικιαστές.


* Ιδιοκτήτες σκαφών αναψυχής και I.X. Οι διασταυρώσεις θα γίνουν μεταξύ
των στοιχείων του νηολογίου που διατηρεί το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, του
αρχείου οχημάτων που διατηρεί το υπουργείο Μεταφορών και των στοιχείων που
δήλωσαν πέρυσι οι φορολογούμενοι στις φορολογικές τους δηλώσεις. Στόχος της
διασταύρωσης είναι ο εντοπισμός φορολογουμένων που δεν δήλωσαν την απόκτηση ή
την κατοχή I.X. ή σκάφους αναψυχής, προκειμένου να αποφύγουν τη φορολόγησή
τους με βάση το τεκμήριο διαβίωσης ή απόκτησης περιουσιακών στοιχείων (πόθεν
έσχες).


* 70.000 επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες στο πλαίσιο των
προγραμματισμένων ελέγχων της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων (πρώην ΣΔΟΕ).


* ΄Οσους απέκτησαν περιουσιακό στοιχείο το 2004 και δήλωσαν ως
προέλευση των χρημάτων για την αγορά του, την ανάλωση αποταμίευσης
προηγουμένων ετών.


Αυτόματη εκκαθάριση φορολογικών δηλώσεων υπόσχεται το υπουργείοΑΜΕΣΗ θα είναι η έκδοση του εκκαθαριστικού σημειώματος για όσους
φορολογουμένους υποβάλουν τη δήλωσή τους μέσω Ίντερνετ. Αυτό θα είναι ένα από
τα χαρακτηριστικά της νέας, βελτιωμένης υπηρεσίας ηλεκτρονικής υποβολής των
φορολογικών δηλώσεων που παρουσίασε χθες ο υπουργός Οικονομίας και
Οικονομικών, κ. Γ. Αλογοσκούφης.


H υπηρεσία την οποία συγκρότησε η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων
(ΓΓΠΣ) πρόκειται να τεθεί σε λειτουργία από την ερχόμενη εβδομάδα και θα δίνει
τη δυνατότητα στους φορολογουμένους να συμπληρώνουν και να υποβάλλουν μέσω
Ίντερνετ τη φορολογική τους δήλωση - έχοντας μάλιστα ταυτόχρονα ηλεκτρονική
βοήθεια, για την αποφυγή λαθών. Παράλληλα, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της
υποβολής της δήλωσης ο φορολογούμενος θα έχει τη δυνατότητα να υπολογίσει το
αποτέλεσμα της εκκαθάρισης και να εκτυπώσει το εκκαθαριστικό σημείωμα. Το
σημείωμα αυτό θα είναι έγκυρο για συναλλαγές όπου και απαιτείται η προσκόμισή
του (λήψη δανείου κ.λπ.), ενώ για την πληρωμή του φόρου ή την είσπραξη της
επιστροφής θα πρέπει να αναμένει το εκκαθαριστικό που θα του ταχυδρομήσει η
ΓΓΠΣ.


Παράλληλα, ο γενικός γραμματέας της ΓΓΠΣ, κ. Δ. Αναγνωστόπουλος, παρουσίασε
χθες το πρόγραμμα για την αυτοματοποίηση της συμπλήρωσης τής φορολογικής
δήλωσης όσον αφορά τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους. Στο πλαίσιο της
πιλοτικής φάσης του προγράμματος, 20.000 υπάλληλοι του υπουργείου Οικονομίας
και Οικονομικών και ισάριθμοι συνταξιούχοι θα λάβουν φέτος φορολογικές
δηλώσεις οι οποίες θα έχουν προσυμπληρωμένα τα στοιχεία που αφορούν τους
μισθούς, τις συντάξεις αλλά και τους παρακρατούμενους φόρους.


Παράλληλα, χθες ανακοινώθηκε η συγκρότηση του νέου συστήματος TAXIS, το οποίο
θα αντικαταστήσει το υφιστάμενο. Το νέο σύστημα θα έχει 8.300 τερματικά, 1.800
νέους εκτυπωτές και 10 κεντρικούς υπολογιστές (servers). Σημειώνεται ότι 395
ηλεκτρονικοί υπολογιστές από το υφιστάμενοι TAXIS θα δοθούν σε σχολεία, κυρίως
ακριτικών περιοχών.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από