Ο κ. Νικόλαος Τσαχουρίδης, ιατρός, γράφει για τους εξοπλισμούς και τη

στρατιωτική θητεία:

«Ψηφίστηκε το νέο στρατολογικό νομοσχέδιο, το οποίο συνεχίζει στην ίδια

φιλοσοφία: διατηρείται η υποχρεωτική στράτευση, εξακολουθεί να είναι όμηρος ο

Έλληνας πολίτης μέχρι τα 45 έτη του, χάνοντας παράλληλα έναν χρόνο από τη ζωή

του.

Από την άλλη, η κυβέρνηση προχωρά (παρά τις εξαγγελίες για μείωση των

εξοπλιστικών δαπανών) σε νέες πολυδάπανες αγορές (τελικά κάθε 10ετία έχουμε

και νέα αγορά του αιώνα).

Αποτέλεσμα: Ο Έλληνας από τη μια σηκώνει το οικονομικό βάρος των εξοπλισμών

(αντί να βελτιώνονται τα συστήματα της Παιδείας, της Υγείας κ.λπ.), και από

την άλλη παραμένει δέσμιος της «ιερής» του υποχρέωσης για στράτευση.

Και η ευθύνη των MME; Στο μεν θέμα των εξοπλισμών (πέραν ελαχίστων εξαιρέσεων)

κινούνται εκτός ουσίας, σε περιφερειακά διαδικαστικά ζητήματα (πώς και όχι

γιατί γίνονται), στο δε θέμα της υποχρεωτικής στράτευσης «άκρα του τάφου

σιωπή».

Προσωπικά, απαιτώ από τα MME μια αντικειμενική και ανεξάρτητη πληροφόρηση και

έναν δημόσιο διάλογο επί της ουσίας, και περιμένω από την ελληνική νεολαία να

αντιδράσει.

Είναι ώρα να αναλάβουμε τις ευθύνες μας!».