Η πρόταση αναθεώρησης του Συντάγματος (μαζί με το Δ’ ΚΠΣ) αποτελεί:

α) τον «φερετζέ» της N.Δ. να κρυφτεί ο προϋπολογισμός

β) μια αρχηγική κίνηση του Πρωθυπουργού, που πρόλαβε πρώτος

γ) ένα δυνητικό πρόσχημα για ενδεχόμενες πρόωρες εκλογές.

Πάνω από όλα, όμως, επειδή η αναθεώρηση τελικώς θα αφορά την Ελληνική Πολιτεία

(κράτος, κοινωνία, πολίτες), πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα. Οι συνταγματικές

διατάξεις που θα προκύψουν πρέπει να είναι οι ενδεδειγμένες από πλευράς τόσο

ουσίας όσο και διατύπωσης. Γιατί, τελικώς, όσο πιο αδύναμος και ανυπεράσπιστος

είναι ο πολίτης τόσο πιο εκτεθειμένος θα είναι στις λανθασμένες διατυπώσεις

του νέου Συντάγματος. Μια Διακομματική Επιτροπή της Βουλής η οποία θα

επεξεργαστεί το θέμα πριν κατατεθούν οι επίσημες κομματικές προτάσεις καθόλου

δεν θα έβλαπτε.

Ο Ανδρέας Λοβέρδος είναι συντονιστής Μορφωτικών Υποθέσεων της K.Ο. του

ΠΑΣΟΚ και αναπληρωτής καθηγητής του Συνταγματικού Δικαίου.