ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ δύο ειδικών μελετών τις οποίες είχε ζητήσει, ο γενικός
γραμματέας του ΟΗΕ Κόφι Ανάν πρότεινε, μεταξύ άλλων, μεταρρυθμίσεις για τον
διεθνή Οργανισμό, το Συμβούλιο Ασφαλείας και τη δημιουργία Συμβουλίου
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. H κεντρική του ιδέα είναι ότι η ανάπτυξη, η ασφάλεια
και τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι ζητήματα επιβεβλημένα και θα πρέπει
ταυτόχρονα να αντιμετωπιστούν.


Ο γενικός γραμματέας ζήτησε να ληφθεί απόφαση για τη διεύρυνση του Συμβουλίου
Ασφαλείας μέχρι τον Σεπτέμβριο, βλέποντας προφανώς στην κρίση περί
«νομιμότητας της αμερικανικής εισβολής στο Ιράκ» την ευκαιρία να προωθήσει τις
επί μακρόν παγωμένες μεταρρυθμίσεις. H Ουάσιγκτον μπορεί να αισθάνεται ότι ένα
διευρυμένο όργανο θα είναι λιγότερο αποτελεσματικό, όμως υπό το φως των
επικρίσεων του ΟΗΕ θα πρέπει να υπάρχουν αμφιβολίες για το αν θέλει πράγματι
να την εξουσιάζει ένα πιο δεσποτικό Συμβούλιο Ασφαλείας.