Σαρωτικές αλλαγές στον χάρτη της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προβλέπει η
τελική πρόταση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου προς το υπουργείο Παιδείας.


Μεταξύ άλλων, προτείνεται η καθιέρωση δύο τύπων Λυκείου - Γενικό και
Επαγγελματικό -, αλλά και η δημιουργία διετούς Επαγγελματικής Σχολής (ΕΠΑΣ).
Επίσης, ζητούνται αλλαγές στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, αλλά και
συνυπολογισμός της βαθμολογίας και των τριών τάξεων του Λυκείου για την
πρόσβαση σε AEI-TEI.


Αναλυτικότερα η πρόταση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου προβλέπει:


Γενικό Λύκειο


Παρακολούθηση μαθημάτων επιλογής - δύο δίωρα για A' και B' τάξη και ένα δίωρο
για την Γ' - με παράλληλη αύξηση των ωρών διδασκαλίας στις δύο πρώτες τάξεις
για τα κοινά μαθήματα γενικής παιδείας. Το σύνολο των εβδομαδιαίων διδακτικών
ωρών σύμφωνα με την πρόταση θα φτάνει τις 35, που σύμφωνα με το Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο «υπαγορεύεται από την ανάγκη να ενισχυθεί η γενική παιδεία των
μαθητών με μαθήματα που ώς τώρα διδάσκονταν στην Γ' τάξη, δεδομένου ότι στις
δύο πρώτες τάξεις του Γενικού Λυκείου θα μεταβιβασθεί ουσιαστικά το βάρος της
παροχής γενικής παιδείας».


Γ' Λυκείου


Ενοποιούνται Θετική και Τεχνολογική Κατεύθυνση, ενώ δημιουργείται και μία νέα.
Συγκεκριμένα, προτείνεται οι μαθητές να ακολουθούν μία από τις ακόλουθες τρεις
γνωστικές κατευθύνσεις:


A. Ανθρωπιστικών Σπουδών


B. Θετικών και Τεχνολογικών Σπουδών


Γ. Οικονομικών και Κοινωνικών Σπουδών


ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟΕξετάσεις για AEI - TEI ή απόκτηση επαγγελματικού πτυχίουΣΥΜΦΩΝΑ ME THN ΠΡΟΤΑΣΗ του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, οι σπουδές στο
Επαγγελματικό Λύκειο οργανώνονται σε τρία σχολικά έτη και οδηγούν στην
απόκτηση Επαγγελματικού Πτυχίου Ειδικότητας επιπέδου 3 ή στην απόκτηση
Απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου. Στις δύο πρώτες τάξεις οι μαθητές
παρακολουθούν αφενός κοινά μαθήματα Γενικής Παιδείας και αφετέρου μαθήματα
Ειδικότητας (διαφορετικά ανά τομέα ειδίκευσης). Στην Γ' Τάξη λειτουργούν
Τμήματα Ειδικότητας και Τμήματα Κατευθύνσεων (Θετικών και Τεχνολογικών Σπουδών
και Οικονομικών και Κοινωνικών Σπουδών).


Έτσι, οι μαθητές που επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση (AEI - TEI) θα φοιτούν στα Τμήματα Κατευθύνσεων και θα αποκτούν
Απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου ισότιμο με αυτό του Γενικού Λυκείου, ενώ
όσοι επιθυμούν να αποκτήσουν Επαγγελματικό Πτυχίο Ειδικότητας επιπέδου 3 θα
φοιτούν σε Τμήμα Ειδικότητας. Για τους μαθητές που επιλέγουν στην Γ' Τάξη
Τμήμα Κατεύθυνσης και όχι Τμήμα Ειδικότητας, το πρόγραμμα θα είναι ίδιο με
αυτό της Γ' Τάξης του Γενικού Λυκείου.


Επαγγελματικές σχολές (ΕΠΑΣ)


Δημιουργία Επαγγελματικών Σχολών, η φοίτηση στις οποίες θα ολοκληρώνεται σε
δύο χρόνια με εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα 35 ωρών, προβλέπει το Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο. Στους αποφοίτους των ΕΠΑΣ προτείνεται να δοθεί η δυνατότητα
εγγραφής στη B' Τάξη του Επαγγελματικού Λυκείου, εφόσον επιθυμούν να
αποκτήσουν επαγγελματικές δεξιότητες και πτυχίο επιπέδου 3.