Είναι το μεγαλύτερο και απ’ τα λίγα ορεινά χωριά της περιοχής, με πλήρη

τουριστική κίνηση όλες τις εποχές του χρόνου. Χτισμένη στις πλαγιές του

Κόζιακα, με το μοναδικό τοπίο, είναι το κύριο πέρασμα για πάμπολλες εξορμήσεις

σελ. 42-43