Επενδυτικές ευκαιρίες στον κλάδο του λιανικού εμπορίου εντοπίζει η Εθνική

Χρηματιστηριακή. Στην τελευταία μηνιαία της έκθεση αναφέρει ότι υπάρχουν

θετικά στοιχεία που μπορούν να ωθήσουν την αγορά σε υψηλότερα επίπεδα, ενώ

εντοπίζονται επενδυτικές ευκαιρίες στον κλάδο του λιανικού εμπορίου. Όπως

εξηγεί η Εθνική Χρηματιστηριακή, τα βασικά μεγέθη της ελληνικής οικονομίας

παραμένουν ελκυστικά, καθώς η ανάπτυξη του ΑΕΠ και τα αρνητικά επιτόκια

καταθέσεων ενισχύουν την κατανάλωση. Με τον τρόπο αυτό αυξάνεται η ζήτηση και

επωφελείται ο κλάδος του λιανικού εμπορίου.

H Εθνική ξεχωρίζει μεταξύ των μεγάλων εταιρειών τις μετοχές τής Γερμανός, ενώ

εντοπίζει ευκαιρίες και σε μικρότερες εταιρείες, όπως στην Jumbo και στην

Πλαίσιο Computers. Πέρα από το λιανικό εμπόριο, η Εθνική θεωρεί ελκυστικές τις

μετοχές τής Τιτάν, ενώ για τους «αμυντικούς» επενδυτές προτείνονται οι μετοχές

του ΟΠΑΠ.