Τα πρόσφατα στοιχεία που δείχνουν αύξηση της απασχόλησης στις Ηνωμένες

Πολιτείες δημιουργούν αισιοδοξία στη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου. Εκείνο

που χρειάζεται η αμερικανική οικονομία όμως είναι να εξακολουθήσουν να

αυξάνονται οι θέσεις απασχόλησης για αρκετούς ακόμη μήνες ώστε να μπει σε

σταθερή τροχιά η ανάκαμψη στον τομέα αυτό.