Η τιμή του χρυσού δεν χρειαζόταν να φτάσει τα 400 δολάρια η ουγκιά για να

καταλάβουν οι επενδυτές ότι το πολύτιμο μέταλλο βρίσκεται σε κούρσα ανόδου. Το

ιδιαίτερο χαρακτηριστικό στην αγορά του χρυσού είναι ότι οι περισσότεροι δεν

αντιλαμβάνονται την άνοδο, παρά μόνο όταν οι τιμή έχει φτάσει σε ιδιαίτερα

υψηλά επίπεδα. Έτσι, μια τιμή 450 δολαρίων ανά ουγκιά φαίνεται ότι δεν είναι

ανέφικτη, καθώς δεν αποκλείεται, παρά την πρόσφατη άνοδο, να εξακολουθήσει να

υφίσταται αγοραστικό ενδιαφέρον.