Με αφορμή άρθρο του κ. Διονύση Χαριτόπουλου για το EAM, τον ΕΛΑΣ και τον

Άρη Βελουχιώτη, που δημοσιεύτηκε στα «NEA» στις 25 Οκτωβρίου, ο κ. Αλέκος

Ζωγράφος (Λαοκράτης), καπετάνιος του Λόχου Διοικήσεως ε.δ.α. της Δεύτερης

Μεραρχίας του ΕΛΑΣ, γράφει μεταξύ άλλων:

«Προς το τέλος του Αυγούστου 1944, ο ΕΛΑΣ ήταν ένας στρατός που αποτελείτο από

10 Μεραρχίες και τρεις ανεξάρτητες Ταξιαρχίες. H δύναμή του σε στρατιωτικά

στελέχη ήταν 16 μόνιμοι υποστράτηγοι και 2.100 αξιωματικοί όλων των όπλων. Οι

άνδρες του ξεπερνούσαν τους 97.300. Στους αριθμούς αυτούς δεν περιλαμβάνονται

ο εφεδρικός ΕΛΑΣ της υπαίθρου και ο ΕΛΑΣ των πόλεων. Στους αριθμούς αυτούς δεν

περιλαμβάνονται επίσης οι δυνάμεις της Εθνικής Πολιτοφυλακής που είχε ιδρυθεί

από την ΠΕΕΑ. Έτσι, με την απελευθέρωση της Ελλάδας, το ολιγάριθμο άγημα του

Τζέλικο (δυνάμεως μόλις 600 ανδρών) αποβιβάζεται στην Πάτρα, κάτω από την

προστατευτική ομπρέλα πυρών τμήματος της 8ης Ταξιαρχίας, της III Μεραρχίας του

ΕΛΑΣ και μαζί με τον ΕΛΑΣ της Στερεάς και της Μακεδονίας – Θράκης, καταδιώκουν

αποτελεσματικά τα γερμανικά στρατεύματα ώς το Μοναστήρι και τις Πύλες του

Δεμίρ – Καπού».

Σε άλλο σημείο της επιστολής του, ο κ. Ζωγράφος παρουσιάζει ένα γραπτό

τεκμήριο της εποχής:

«Να πώς μιλάει ένα απλό σημείωμα (επίσημο έγγραφο) που φέρνει τον τίτλο

«Συνοπτική Δράσις της II Μεραρχίας του ΕΛΑΣ»:

«1943-1944. Κατά των Ιταλογερμανών διεξήχθησαν υπό των Συνταγμάτων μας 34ου,

7ου και 2ου, εν συνόλω μάχαι 172. Σαμποτάζ 16.

Αποτελέσματα:

α) Νεκροί Ιταλοί και Γερμανοί 4.024, β) Τραυματίαι 803, γ) Αιχμάλωτοι 644.

Σύνολον απωλειών 5.471.

Λάφυρα: 1) ο οπλισμός νεκρών, τραυματιών και αιχμαλώτων 2) πυροβόλα 6 3)

αυτοκίνητα 20 4) ίπποι και ημίονοι 50 5) όλμοι βαρείς 10 6) ιματισμός κ.λπ. 7)

βενζινόπλοια εξοπλισμένα με πλήρη βαρύν οπλισμόν 6.

ΑΠΩΛΕΙΑΙ ΗΜΕΤΕΡΩΝ

α) νεκροί 246 β) τραυματίαι 326 γ) αιχμάλωτοι 6. Σύνολον απωλειών 578.

25.3.1946

Ο Διοικητής της II Μεραρχίας

Γ. ΡΗΓΟΣ (Φεραίος)

Συνταγματάρχης Πεζικού».

Αναφορικά με τους ήρωες του κυρίου Διον. Χαριτόπουλου και τον ρόλο τους στη

μάχη για την ανατίναξη της γέφυρας του Γοργοποτάμου, σας πληροφορώ τα εξής: Το

βόρειο βάθρο της γέφυρας, όπου αμύνονταν γενναία ομάδα Ιταλών στρατιωτών, μ’

ένα βαρύ πολυβόλο θέσεων, κατελήφθη από τις ομάδες εφεδρείας Αλέκου Ζέρβα και

Νικηφόρου, ταυτόχρονα με την πρώτη έκρηξη της γέφυρας κι αφού ευθύς μετά την

κάλυψη του νοτίου βάθρου της γέφυρας από το συγκρότημα του ΕΛΑΣ υπό τον

Κωστούλα Αγραφιώτη, δύο γενναίοι αντάρτες του ΕΛΑΣ, οι γνωστοί αητοί της

Γκιώνας, Δήμος Καραλίβανος και Θύμιος Μπάφας, πέρασαν, πριν γίνει η πρώτη

έκρηξη, σαν αστραπή πάνω από τη γέφυρα, πλησίασαν το ιταλικό φυλάκιο του

βόρειου βάθρου και το εξουδετέρωσαν με δύο χειροβομβίδες.

H δράση του ΕΛΑΣ σε αριθμούς:

Νεκροί / Τραυμ. / Αιχμάλ. / Σύνολ.

Γερμανοί / 25.000 / 7.133 / 2.102 / 31.236

Ιταλοί / 5.739 / 1.108 / 9.109 / 15.956

Βούλγαροι / 3.500 / 1.248 / 2.252 / 7.000

Σύνολον: 34.239 / 9.489 / 13.463 / 54.191

Οι μάχες που έδωσε ο ΕΛΑΣ με τους ξένους κατακτητές έφθασαν τις 525».