Φως στην υπόθεση Σταθέα ρίχνουν τα πορίσματα του Σώματος Επιθεωρητών

του υπουργείου Οικονομίας και του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας

Διοίκησης, που δημοσιοποιούνται σήμερα.

Ευθύνες για τους χειρισμούς της αναπληρώτριας προϊσταμένης της Κτηματικής

Υπηρεσίας Ανατολικής Αττικής επιρρίπτει, σύμφωνα με πληροφορίες, το πόρισμα

του Σώματος Επιθεωρητών του υπουργείου Οικονομίας.

Όπως είχαν αναφέρει και «TA NEA», η Ρουμπίνη Σταθέα δεν νομιμοποιείτο να

εκδώσει τις αποφάσεις αναστολής εκτέλεσης των 3 πρωτοκόλλων κατεδάφισης, καθώς

η αναστολή τελεσίδικων αποφάσεων απαγορεύεται σε διάταξη του νόμου περί

αιγιαλού του 2001.

Στο πόρισμα αναμένεται, ωστόσο, να θίγονται ευρύτερα ζητήματα και ευθύνες θα

καταλογίζονται και προς άλλες κατευθύνσεις. Σημειώνεται ότι η εντολή έρευνας

περιελάμβανε το σύνολο των φακέλων κατεδαφίσεων, αλλά και γενικότερα τον τρόπο

χειρισμού των υποθέσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Στελέχη του Σώματος Επιθεωρητών έχουν μιλήσει για «σειρά πράξεων, παραλείψεων,

αρμοδιοτήτων και ανθρώπων» που σχετίζονται με το θέμα. Και χθες πληροφορίες

ανέφεραν ότι οι ευθύνες διαχέονται και πέραν της αναπληρώτριας προϊσταμένης.

«Σε μία υπηρεσία δεν είναι μόνον ένας άνθρωπος, είναι μέρος μίας γενικότερης

αλυσίδας πραγμάτων και ενεργειών», σημείωναν χαρακτηριστικά.

Δικαίωση

Ευθύνες δεν προκύπτουν, ωστόσο, για την απόφαση της Ρουμπίνης Σταθέα να

ανακαλέσει το πρωτόκολλο κατεδάφισης που αφορούσε την ιδιοκτησία Εμμ. Δαμίρη.

Αυτό προκύπτει από το πόρισμα του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας

Διοίκησης, που ασχολήθηκε αποκλειστικά με την εξέταση της συγκεκριμένης

υπόθεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κρίνεται πως η δικαστική απόφαση του 1976 που

επικαλέστηκε η αναπληρώτρια προϊσταμένη για την ανάκληση ήταν ισχυρή και

νομιμοποιούσε την ενέργειά της. Ακόμη, όμως, και στην περίπτωση αυτή, στο

πόρισμα φωτογραφίζεται πως η Ρουμπίνη Σταθέα διέθετε δυνατότητα να χειριστεί

με άλλο τρόπο την υπόθεση.

Όπως αναφέρεται, θα μπορούσε με έγγραφό της προς το υπουργείο Οικονομίας να

είχε ζητήσει να υπάρξει γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ώστε

να αποφύγει να επωμιστεί το βάρος μιας απόφασης ανάκλησης.