Ανησυχητικά συμπεράσματα για την παρουσία του νέφους ακόμα και στο

εσωτερικό των σπιτιών προκύπτουν από έρευνα που έκανε το Πανεπιστήμιο Αθηνών

στα φίλτρα κλιματιστικών σε διαμερίσματα και καταστήματα της πρωτεύουσας.

Αιωρούμενα σωματίδια – όπως ολικός οργανικός άνθρακας (TOC), κλάσμα διαλυτό

στο διχλωρομεθάνιο (DSF), στοιχειακός άνθρακας – εντοπίστηκαν σε όλες τις

περιοχές του Λεκανοπεδίου που εξετάστηκαν. «Κάποια από αυτά μπορεί να

προκαλέσουν από αλλεργικές και μολυσματικές παθήσεις έως πονοκεφάλους και

λήθαργο», όπως υπογραμμίζει ο καθηγητής Αναλυτικής Χημείας Παναγιώτης Σίσκος

που επιμελήθηκε την έρευνα.

Στα δείγματα από την περιοχή του κέντρου της Αθήνας, σε υψηλά επίπεδα

βρίσκονται οι τιμές του διαλυτού στο διχλωρομεθάνιο κλάσματος και του

στοιχειακού άνθρακα. Ουσιαστικότερες αιτίες για αυτά τα αποτελέσματα μπορούν

να θεωρηθούν το κάπνισμα στους χώρους που έγιναν μετρήσεις, η λειτουργία

ηλεκτρονικών υπολογιστών στα δείγματα που επελέγησαν και η αυξημένη κίνηση

οχημάτων στην περιοχή.

Στην περίπτωση του Ζωγράφου τα επίπεδα του ολικού οργανικού άνθρακα είναι

ιδιαιτέρως χαμηλά, όπως επίσης και οι τιμές για το διαλυτό στο διχλωρομεθάνιο

κλάσμα και για τον στοιχειακό άνθρακα διότι η κίνηση των οχημάτων στην περιοχή

είναι περιορισμένη.

Στην Αγία Παρασκευή υπήρχε καπνιστική δραστηριότητα στα σπίτια που έγιναν

μετρήσεις και οι τιμές ήταν αυξημένες αλλά μικρότερες από αυτές του κέντρου

της Αθήνας.

Στην περιοχή της Νίκαιας παρατηρήθηκαν αρκετά αυξημένες τιμές, για τις οποίες

το κάπνισμα στους χώρους διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο. H Νίκαια, ωστόσο,

είναι η πιο επιβαρημένη περιοχή – λόγω των εξωτερικών συνθηκών που επικρατούν.

Στον Πειραιά οι δειγματοληψίες έγιναν σε παραθαλάσσιες κατοικίες. Εκεί, σε

υψηλά – συγκριτικά με άλλες περιοχές – επίπεδα βρίσκεται το διαλυτό στο

διχλωρομεθάνιο κλάσμα των σωματιδίων. Σύμφωνα με τους ερευνητές, η… θάλασσα

αλλά και τα πλοία που εισέρχονται και εξέρχονται στο λιμάνι επηρεάζουν

αρνητικά την ατμόσφαιρα στο εσωτερικό των σπιτιών. Οι επιστήμονες έβαλαν στο

μικροσκόπιο εφτά περιοχές του Λεκανοπεδίου (Αγία Παρασκευή, Νίκαια, Αγία

Βαρβάρα, Πειραιάς, Κορυδαλλός, Ζωγράφου και κέντρο).