Η έμμεση λεκτική παρέμβαση των επτά πλουσιότερων χωρών (G7) για την

αποκλιμάκωση της τιμής του δολαρίου, καθώς και μια σειρά παραγόντων θα

οδηγήσουν πιθανότατα στη διολίσθηση του δολαρίου μέσα στα επόμενα δύο χρόνια.

Υπάρχει μικρός κίνδυνος η πτώση αυτή να είναι κατακόρυφη, γεγονός που θα

δημιουργήσει προβλήματα στο παγκόσμιο εμπόριο. Για να αποφευχθεί αυτός ο

κίνδυνος δύο πράγματα πρέπει να συμβούν.

Το πρώτο είναι η εφαρμογή οικονομικών πολιτικών από την Ευρώπη και την Ιαπωνία

που θα στοχεύουν στην επιτάχυνση της ανάπτυξης.

Το δεύτερο είναι η συνειδητοποίηση από τις χώρες που εξάγουν το μεγαλύτερο

μέρος των προϊόντων τους στις ΗΠΑ, όπως η Κίνα, ότι δεν εξυπηρετεί το

μακροπρόθεσμο συμφέρον τους αυτή η εμπορική τους εξάρτηση από την αμερικανική

οικονομία. Πρέπει να ενισχύουν την εγχώρια ζήτηση των οικονομιών τους και να

ενισχύσουν τις εξαγωγές τους σε άλλες οικονομίες.

(c) The Independent