Κλείσιμο ανέλεγκτων χρήσεων εξαετίας (1993-1998) μπορούν να επιλέξουν και

οι πιο μεγάλες 40.000 επιχειρήσεις (με βιβλία B’ και Γ’ κατηγορίας) που

εμφανίζουν ετήσιο τζίρο γύρω στα 750.000 ευρώ.

Σε επέκταση της ρύθμισης για το κλείσιμο των ανέλεγκτων χρήσεων της εξαετίας

1993-98 σε επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία B’ και Γ’ κατηγορίας και

πραγματοποιούν ετήσιο τζίρο που φθάνει τα 750.000 χιλιάδες ευρώ (250 εκατ.

δραχμές) προχώρησε το υπουργείο Οικονομικών στο πλαίσιο της προσπάθειάς του να

στηρίξει το σκέλος των εσόδων του προϋπολογισμού. H ρύθμιση αφορά περίπου

40.000 επιχειρήσεις και στον κρατικό κορβανά αναμένεται να εισρεύσουν από το

κλείσιμο των υποθέσεων τουλάχιστον 200 εκατομμύρια ευρώ.

Πρώτα ήταν οι «μικρές»

H ρύθμιση για την περαίωση των ανέλεγκτων χρήσεων της εξαετίας περιοριζόταν

στις επιχειρήσεις που τηρούσαν βιβλία B’ και Γ’ κατηγορίας και

πραγματοποιούσαν ετήσιο τζίρο έως 225.000 ευρώ, καθώς και στους ελεύθερους

επαγγελματίες που πραγματοποιούν ετήσιο τζίρο έως 75.000 ευρώ.

3.000 ευρώ ανά χρήση

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι επιχειρήσεις που πραγματοποίησαν την εξαετία

1993-98 ετήσιο τζίρο από 75 έως 250 εκατομμύρια δραχμές θα κληθούν,

προκειμένου να αποφύγουν τον έλεγχο των βιβλίων τους από την Εφορία, να

καταβάλουν επιπλέον φόρο που κατά μέσο όρο θα κυμαίνεται στα 3.000 ευρώ ανά

χρήση. Πάντως, οι λεπτομέρειες για τον τρόπο υπολογισμού τού επιπλέον φόρου θα

καθοριστούν με ειδική εγκύκλιο που θα συντάξει το υπουργείο Οικονομικών τις

επόμενες ημέρες. Βασικοί προσδιοριστικοί παράγοντες του φόρου θα είναι το ύψος

των ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης και τα έξοδά της.

O υπολογισμός του χρέους θα γίνεται από την Εφορία

H διαδικασία για το κλείσιμο των φορολογικών χρήσεων της εξαετίας για

αυτές δεν θα πραγματοποιηθεί με τον ίδιο τρόπο που έγινε το κλείσιμο των

υποθέσεων για τις μικρότερες επιχειρήσεις, δηλαδή την υποβολή σημειώματος

περαίωσης στην Εφορία από την ίδια την επιχείρηση. Αντίθετα, ο υπολογισμός του

ποσού για κάθε χρήση θα πραγματοποιηθεί από τις ίδιες τις Εφορίες οι οποίες

και θα αποστείλουν ταχυδρομικά ειδικό σημείωμα στις επιχειρήσεις. Στο σημείωμα

αυτό θα αναγράφεται ο συνολικός φόρος που θα πρέπει να καταβάλει η επιχείρηση

προκειμένου να κλείσει τα βιβλία της και να αποφύγει τον έλεγχο της Εφορίας. H

διαδικασία αυτή αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέσα στον επόμενο μήνα, ενώ τα

έσοδα από τη ρύθμιση υπολογίζονται σε τουλάχιστον 200 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά

θα αρχίσουν να εισρέουν στο δημόσιο ταμείο από τον επόμενο χρόνο.

H νέα ρύθμιση αφορά περίπου 40.000 επιχειρήσεις, ενώ, σύμφωνα με εκτιμήσεις

αρμοδίων παραγόντων του υπουργείου Οικονομικών, αναμένεται να ανταποκριθούν σε

αυτήν περίπου οι μισές, αφού οι υπόλοιπες είναι αδρανείς λόγω διακοπής των

εργασιών τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σημειώματα για την καταβολή φόρου προκειμένου να

κλείσουν τα βιβλία τους για την εξαετία 1993-98, θα λάβουν και οι περίπου

80.000 επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία B’ και Γ’ κατηγορίας με ετήσιο τζίρο έως

225.000 ευρώ οι οποίες δεν υπέβαλαν σημείωμα περαίωσης. Στις συγκεκριμένες

επιχειρήσεις το ποσό ανά χρήση κυμαίνεται από 180 έως και 1.200 ευρώ. Έτσι,

μέσα στις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να ταχυδρομηθούν συνολικά από την

Εφορία περίπου 120.000 σημειώματα σε ισάριθμες επιχειρήσεις.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, το υπουργείο Οικονομικών, στο πλαίσιο της

προσπάθειάς του να ενισχύσει τα έσοδα, εξετάζει και την επέκταση της ρύθμισης

για την περαίωση και στους ελεύθερους επαγγελματίες με ετήσιο τζίρο που

ξεπερνά τα 75.000 ευρώ.

Νέα προθεσμία για off shore

Παράταση έως τις 28 Νοεμβρίου 2003 έδωσε χθες το υπουργείο Οικονομικών για τη

σύνταξη των μεταβιβαστικών συμβολαίων των ακινήτων που ανήκουν σε off shore

εταιρείες, ενώ ώς τις 19 Δεκεμβρίου μπορούν να υποβάλουν τη δήλωση του φόρου

3% επί της αντικειμενικής αξίας των ακινήτων οι εταιρείες που εμπίπτουν στη

συγκεκριμένη νομοθεσία.

H αρχική προθεσμία εξέπνεε στις 30 Σεπτεμβρίου.