Την έξοδό της και στις αγορές της Δυτικής Ευρώπης σχεδιάζει η Δέλτα

Παγωτού μετά την εδραίωση της παρουσίας της στις αγορές της Σερβίας, της

Ρουμανίας και της Βουλγαρίας, όπου τα μερίδια της ξεπερνούν ήδη το 50% των

αντίστοιχων αγορών.

Συγκεκριμένα η εταιρεία στοχεύει στα πλαίσια του τριετούς προγράμματος

ανάπτυξής της να εισβάλει με προϊόντα στις αγορές του Βελγίου και της Μεγάλης

Βρετανίας, σε συνεργασία με εγχώριους οίκους διανομής.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της διοίκησης της Δέλτα Παγωτού η εδραίωση της θέσης

της εταιρείας τόσο στην ελληνική όσο και στις ξένες αγορές θα έχει ως

αποτέλεσμα οι συνολικές της πωλήσεις για το 2003 να σημειώσουν αύξηση κατά 10%

και τα λειτουργικά της κέρδη αύξηση κατά 28%.