Στην ενίσχυση \των πληγέντων από τον πρόσφατο σεισμό στη Λευκάδα, την

ενίσχυση των επιχειρήσεων και την τόνωση της τουριστικής κίνησης στοχεύουν τα

10 μέτρα που προωθεί το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Με αποφάσεις του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Δημήτρη Ρέππα

προχωρούν προς υλοποίηση τα παρακάτω:

1. Για τις μη επισκευάσιμες κατοικίες: Διαγραφή όλου του υπολοίπου των

δανείων τα οποία αφορούν δόσεις εργατικών κατοικιών ή δόσεις εξόφλησης δανείων

που προέρχονται από κεφάλαια του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας(ΟΕΚ).

2. Οικονομική στήριξη (επιπλέον της ενίσχυσης που ανακοίνωσε η

κυβέρνηση και θα υλοποιήσει η Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (ΥΑΣ)

14.675 ευρώ (5.000.000 δρχ.) σε κάθε οικογένεια με προσαύξηση 2.935 ευρώ για

κάθε προστατευόμενο μέλος.

3. Για τις επισκευάσιμες κατοικίες: Αναστολή των υποχρεώσεων όλων των

δανείων για δύο χρόνια και επαναρρύθμιση των δανειοδοτικών δόσεων.

4. Οικονομική υποστήριξη (επιπλέον της ενίσχυσης από την ΥΑΣ) με το

ποσό των 103 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο κατοικίας (π.χ. σε κατοικία 100 τ.μ.

10.300 ευρώ).

5. Επιδότηση ενοικίου σε όλους τους εργατοϋπαλλήλους και συνταξιούχους

που θα αναγκαστούν λόγω προβλημάτων της κατοικίας τους να μετοικήσουν σε άλλη

ενοικιαζόμενη.

6. Διάθεση 5.000 Δελτίων Κοινωνικού Τουρισμού χωρίς όριο εισοδήματος σε

δικαιούχους του Λεκανοπεδίου Αθηνών, υπό τον όρο ότι θα καταλύσουν σε

συμβεβλημένα ξενοδοχεία ή ενοικιαζόμενα δωμάτια της Λευκάδας και εφόσον δεν

έχουν πάρει μέρος στο θερινό εκδρομικό πρόγραμμα του 2003 ή δεν έχουν λάβει

άλλα Δελτία Κοινωνικού Τουρισμού εντός του 2003.

7. Παράταση των θερινών εβδομαδιαίων εκδρομών διά δύο τουριστικών

λεωφορείων των 50 θέσεων, για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα μέχρι τα μέσα

Οκτωβρίου για δικαιούχους που δεν έκαναν χρήση οποιουδήποτε άλλου προγράμματος

εντός του 2003.

8. Ένταξη της Λευκάδας για πρώτη φορά στο εαρινό εκδρομικό πρόγραμμα

του 2004.

9. Άμεση προώθηση ελέγχου προς την κατεύθυνση εξόφλησης των

επιχειρηματιών Λευκάδας που υποβάλλουν λογαριασμούς προς τον Οργανισμό

Εργατικής Εστίας.

10. Αναστέλλεται για 6 μήνες η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών προς

το IKA και η εξόφλησή τους σε 24 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με βάση τον ν.

2576/98 για αποκατάσταση των ζημιών από σεισμούς, πλημμύρες κ.ά.