ΠΡΟΕΔΡΟΣ ASPIS ΒΑΝΚ

«Δεν θα αφήσουμε καλές περιπτώσεις να περάσουν έτσι», επισημαίνει ο

πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Aspis Bank κ. Κωνσταντίνος B. Καρατζάς

μιλώντας για τις επόμενες κινήσεις της τράπεζας μετά τις πρόσφατες εξαγορές

δικτύων ξένων τραπεζών (ΑΒΝ AMRO και Grindlays Bank). Χαρακτηρίζει ως γενναίο

βήμα το σενάριο συγχώνευσης όλων των μικρών τραπεζών, ενώ πιστεύει ότι με

βούληση μπορούν να συγχωνευθούν και όλες οι ελληνικές τράπεζες. Πρόβλημα

ανταγωνισμού δεν θα υπάρξει, αφού θα λειτουργούν στο πλαίσιο της ενιαίας

ευρωπαϊκής αγοράς.

Γιατί τελευταία η Aspis Bank προχωρά σε εξαγορές δικτύων ξένων τραπεζών

στην Ελλάδα;

Απλά έχουμε εκμεταλλευτεί κάποιες ευκαιρίες που μας έχουν παρουσιαστεί.

Πρόκειται για στρατηγική επέκτασης και ενίσχυσης;

Πρόκειται για την υλοποίηση μιας στρατηγικής που στοχεύει να ενισχύσει

κεφαλαιακά την τράπεζα, να της επιτρέψει να επεκτείνει τα προϊόντα και τις

υπηρεσίες της και να διευρύνει την πελατειακή της βάση.

Θα συνεχιστεί;

Παρακολουθούμε συνεχώς την αγορά και δεν θα αφήσουμε καλές περιπτώσεις να

περάσουν έτσι.

Έχετε εντοπίσει τους επόμενους στόχους;

Οι στόχοι μπορεί να είναι σταθεροί ή και μετακινούμενοι. Πάντως, στόχους

έχουμε.

Έχει διατυπωθεί η εκτίμηση ότι στην ελληνική αγορά δεν «χωρούν» πάνω από

δυόμισι τράπεζες; Συμφωνείτε;

Όχι. Αυτά που δεν χωρούν είναι τα μη ανταγωνιστικά ιδρύματα. Όποιος κάνει

σωστά τη δουλειά του μπορεί πάντα να διεκδικεί μερίδιο από την αγορά.

Πώς θα βλέπατε το σενάριο συγχώνευσης όλων των μικρότερων τραπεζών;

Θα ήταν ένα γενναίο βήμα που, εφόσον υλοποιείτο σωστά, θα δημιουργούσε έναν

πολύ δυνατό φορέα.

Όλες οι ελληνικές τράπεζες;

Γιατί όχι;

Αντίστοιχη πρόταση είχατε διατυπώσει πρόσφατα. Σε ποια λογική στηρίζεται η

ριζοσπαστική αυτή πρόταση;

Επιστρέφοντας σε προηγούμενη ερώτησή σας, θα σας αντιστρέψω το ερώτημα – η

ευρωπαϊκή αγορά πόσες ελληνικές τράπεζες χωράει; H λογική της συγχώνευσης των

ελληνικών τραπεζών βασίζεται στην απάντηση που δίνει ο καθένας στο ερώτημα

αυτό.

Υπό ποιες προϋποθέσεις θα μπορούσε να γίνει αυτό;

Οι προϋποθέσεις υπάρχουν, το θέμα είναι η βούληση.

Δεν θα υπήρχε πρόβλημα ανταγωνισμού και συνθηκών μονοπωλιακών καταστάσεων;

Σε μια τέτοια περίπτωση θα έπρεπε επιβληθούν κάποιοι αυστηρότεροι εποπτικοί

κανόνες για την προστασία του καταναλωτή. Αλλά να είστε σίγουρος ότι αν υπήρχε

κενό ανταγωνισμού θα καλυπτόταν γρήγορα από άλλες ευρωπαϊκές τράπεζες.

Τελικά, οι μικρότερες τράπεζες πρέπει να γίνουν… μεγάλες;

Όποιος δεν έχει όραμα, δεν έχει και μέλλον. Δεν λέω ότι θα γίνουν όλα, αλλά

όποιος δεν πιστεύει ότι μπορεί, ίσως θα πρέπει να ξανασκεφτεί τη δουλειά που

κάνει.

Πώς;

Τον δρόμο που θα επιλέξει ο καθένας θα πρέπει να τον βρει μόνος του. Εμείς

έχουμε τα σχέδιά μας, αλλά δεν θα τα αποκαλύψω τώρα.

Ποια είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των μικρότερων τραπεζών;

Δεν ξέρω για τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των άλλων, αλλά της ASPIS είναι η

ταχύτητα και αμεσότητα της εξυπηρέτησης, το φιλικό περιβάλλον και η ευέλικτη

συνεργασία. Κυρίαρχο πλεονέκτημα, πάντως, είναι η έντιμη και συνεπής σχέση μας

με τον πελάτη.

Γιατί οι μικρότερες τράπεζες δεν παρουσιάζουν σημαντική διαφοροποίηση ως

προς το είδος και την ποικιλία των προϊόντων;

Οι τράπεζες προσφέρουν αυτά που ζητάει η αγορά.

Οι καταθέτες με τα αρνητικά επιτόκια επιδοτούν τους δανειολήπτες;

Αν το δει κανείς υπό το πρίσμα της οικονομικής θεωρίας, τότε ναι.

Πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν τα αρνητικά επιτόκια;

Υπάρχουν προϊόντα που προσφέρουν υψηλότερες αποδόσεις, όπως υπάρχουν και οι

άλλες μορφές επένδυσης. Δεν είναι μόνο το ταμιευτήριο.

Πώς εξηγείτε τις παρεμβάσεις της Δικαιοσύνης στη λειτουργία των τραπεζών;

Εποπτεία υπάρχει, και μάλιστα αυστηρή. H Δικαιοσύνη θα πρέπει να επεμβαίνει

μόνο όταν διαπιστωθεί παρανομία, και οπωσδήποτε δεν πρέπει να επιβάλλει

κανόνες λειτουργίας.

Μύθος ή πραγματικότητα τα πανωτόκια;

Μύθος η διάσταση του προβλήματος όπως έχει παρουσιαστεί.

Γιατί οι τράπεζες χρησιμοποιούν καταχρηστικούς όρους στις δανειστικές

συμβάσεις;

Δεν συμφωνώ ότι κάποιοι όροι είναι καταχρηστικοί. Οι τράπεζες αποσκοπούν στην

προστασία τον κεφαλαίων τους που, μην ξεχνάμε, προέρχονται από τις καταθέσεις

που διαχειρίζονται.

Ποιες είναι οι τάσεις στα τραπεζικά επιτόκια;

Θεωρώ ότι στο μεσοπρόθεσμο διάστημα θα παραμείνουν σε χαμηλά επίπεδα, εκτός

εάν συμβούν απρόβλεπτα αρνητικά γεγονότα. Πράγμα που δεν το θέλει κανένας βέβαια.