Ο κ. Αύγουστος Εμπειρίκος (Κιμώλου 9, Αθήνα), αναφερόμενος στην εισαγωγή

του ευρώ και την πορεία των τιμών, γράφει:

«Παρουσιάζεται το απαράδεκτο φαινόμενο ο παλιότερος συνταξιούχος να παίρνει

μικρότερη σύνταξη από τον νεώτερο ομοιόβαθμό του και με λιγότερα χρόνια

υπηρεσίας ακόμη. Το κυβερνών κόμμα, παρά τις κατά κόρον υποσχέσεις του όταν

ήταν αντιπολίτευση, για την κατάργηση των αντιασφαλιστικών νόμων των ετών

1990-92, ουδέν απολύτως έπραξε και οι αντιασφαλιστικοί νόμοι έγιναν μόνιμο

καθεστώς, αφού και ο νέος ασφαλιστικός νόμος του 2002 προβλέπει συντάξεις

πολλών ταχυτήτων και έτσι, οι παλιότεροι συνταξιούχοι θα είναι αδικημένοι.

Μοναδικός τρόπος αποκατάστασης της ισορροπίας μεταξύ των μισθών και των

συντάξεων είναι η επανασύνδεση των συντάξεων με τους μισθούς. Και εν ανάγκη,

προς ενίσχυση των ταμείων, η ήδη υπάρχουσα εισφορά επί των συντάξεων να

επεκταθεί και επί άλλων συναλλαγών, καθόσον το συνταξιοδοτικό θέμα αφορά όλο

τον ελληνικό λαό».