Το Σάββατο:

S-3: 785, 377, 477.

Χ-5: 9, 3, 14, 8, 30.

Χθες:

S-3: 045, 150, 538.

Χ-5: 35, 18, 26, 29, 28.