Προς έκδοση ομολογιακού δανείου η Micromedia Μπριτάννια


Σε συμφωνία με την Τράπεζα Πειραιώς, που θα αναλάβει ανάδοχος και διαχειριστής
στην έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, ύψους 5 δισ. δρχ., διαιρεμένου σε 50
ισόποσες ομολογίες των 100 εκατ. δρχ., κατέληξε η MICROMEDIA ΜΠΡΙΤΑΝΝΙΑ. Οι
όροι του ομολογιακού δανείου, όπως ανακοινώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο
της εταιρείας, είναι οι πλέον ανταγωνιστικοί της διατραπεζικής αγοράς και ήδη
οι τράπεζες οι οποίες εκδήλωσαν ενδιαφέρον κάλυψαν εξ ολοκλήρου το ύψος του
ομολογιακού δανείου. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξήγησε προς τους μετόχους ότι η
έκδοση του ομολογιακού δανείου θα συμβάλει στη βελτίωση τόσο της κεφαλαιακής
διάρθρωσης της εταιρείας όσο και του κόστους χρηματοδοτήσεων σε επίπεδο
απόλυτων μονάδων (spread) σε σχέση με τα ήδη υπάρχοντα δάνεια για κεφάλαια
κινήσεως, τα οποία θα καλύψει το ομολογιακό δάνειο, ενώ θα προκύψουν σημαντικά
οφέλη και σε επίπεδο διαχειριστικού κόστους. Επίσης ανακοινώθηκε η τοποθέτηση
του κ. Βασίλη Σταφυλάκη στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου. Ο κ. Σταφυλάκης,
προερχόμενος από τη Ράδιο Κορασίδη στην οποία διετέλεσε επί πολλά χρόνια
υψηλόβαθμο στέλεχος, απεδέχθη πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου να
ενσωματωθεί στο δυναμικό της Micromedia Μπριτάννια.


Αγορά ιδίων μετοχών από την Everest


Σε αγορά ιδίων μετοχών θα προχωρήσει, στο διάστημα από τις 22 Φεβρουαρίου έως
τις 28 Ιουνίου 2001, η εταιρεία Everest, κατόπιν σχετικής αποφάσεως του
διοικητικού της συμβουλίου. Η απόφαση αφορά αγορές μέχρι του 10% του μετοχικού
κεφαλαίου, που αντιστοιχεί σε 2.820.000 μετοχές, με ανώτατη τιμή τις 4.000
δραχμές ανά μετοχή. Η απόφαση για επαναγορά μετοχών είχε ληφθεί από την
έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας στις 28 Δεκεμβρίου 2000 και
αφορούσε την αγορά, εντός 18 μηνών από την ημερομηνία της συνέλευσης, ποσοστού
10% του συνόλου τών σε κυκλοφορία κοινών μετά ψήφου και πλήρως εξοφλημένων
ονομαστικών μετοχών της.


Σε βρετανικές εταιρείες το 75% της Ideal Πυρίμαχα


Ύστερα από πολύμηνες διαπραγματεύσεις για την ανεύρεση κατάλληλου στρατηγικού
επενδυτή στον χώρο των βιομηχανικών πυριμάχων, ο Όμιλος Ideal κατέληξε σε
συμφωνία με τις εταιρείες Chesterfield και Magmatec για τη μεταβίβαση του 75%
της Ideal Πυρίμαχα. Η συμφωνία προβλέπει την εξαγορά μετοχών από τους
επενδυτές και τη συμμετοχή τους σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, έτσι ώστε να
αποκτήσουν σταδιακά το 75%. Με την ολοκλήρωση της συμφωνίας ο Όμιλος Ideal θα
κατέχει μειοψηφικό ποσοστό στην εν λόγω εταιρεία, όπως είχε ανακοινωθεί και
κατά την τελευταία γενική συνέλευση του Ομίλου. Η συγκεκριμένη κίνηση έγινε
λόγω της αλλαγής στρατηγικής του Ομίλου Ideal, δεδομένου ότι οι προτεραιότητες
της εταιρείας εστιάζονται πλέον στους χώρους της πληροφορικής, των
τηλεπικοινωνιών και νέων τεχνολογιών. Σχολιάζοντας την παραπάνω συμφωνία ο
διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου κ. Α. Πολυκάρπου επεσήμανε ότι με τους νέους
συνεργάτες η Ideal Πυρίμαχα θα είναι σε θέση να προχωρήσει στην αναδιάρθρωση
της κεφαλαιακής δομής της εταιρείας, στην πλήρη αναδιοργάνωση της λειτουργίας
της και στην ανάπτυξη με νέα προϊόντα, μέσω ενός εμπορικού κλάδου που θα
δημιουργηθεί σε βιομηχανικά υλικά και πρώτες ύλες. Η Ideal Πυρίμαχα αποτελεί
μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες πυρίμαχων υλικών στην Ελλάδα, με την
πελατειακή της βάση να περιλαμβάνει τις μεγαλύτερες βιομηχανικές μονάδες
(χαλυβουργία, τσιμεντοβιομηχανίες), ενώ άνω του 50% της παραγωγής της εξάγεται
σε χώρες της Μέσης Ανατολής.


Στη Φειδάκης το 15% της Εσκιμό


Ο επιχειρηματίας κ. Φειδάκης εξαγόρασε το 15% της εταιρείας ΕΣΚΙΜΟ, που
πούλησε ο κ. Β. Ζούλοβιτς, μέσω προσυμφωνημένης πράξης που έγινε τη Δευτέρα
στο ΧΑΑ. Οι εταιρείες του κ. Φειδάκη, που είναι αντιπρόσωπος των οικιακών
συσκευών Fujitsu και General Dynamic, έκλεισαν το 2000, σύμφωνα με
πληροφορίες, με κύκλο εργασιών 65 δισ. δραχμών.


Συνεργασία Checkfree και Inform Λύκος


Μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με την εταιρεία CheckFree Corporation,
η INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ξεκινά δυναμικά τη δραστηριοποίησή της στην αγορά
ηλεκτρονικής παρουσίας και πληρωμής λογαριασμών, με δυνατότητα επέκτασης στα
Βαλκάνια και την Τουρκία. Η INFORM, ως ο μεγαλύτερος προμηθευτής υπηρεσιών
επεξεργασίας και εκτύπωσης λογαριασμών στην Ελλάδα, αποτελεί την πρώτη
εταιρεία στη χώρα που θα προσφέρει on line billing. Η νέα αυτή δραστηριότητα
γίνεται εφικτή με τη χρήση του πρωτοποριακού λογισμικού ηλεκτρονικής παρουσίας
και πληρωμής λογαριασμών. Η CheckFree, που είναι πρωτοπόρος στον παγκόσμιο
χώρο, προσφέρει λογισμικό και υπηρεσίες ΕΒΡΡ από το 1997 και σήμερα εξυπηρετεί
περισσότερες από 240 εταιρείες έκδοσης λογαριασμών (συμπεριλαμβανομένων
τραπεζών, χρηματιστηριακών εταιρειών, Internet Portals, Οργανισμών Κοινής
Ωφέλειας κ.α.) και επεξεργάζεται τα 2/3 των e-billings της αμερικανικής αγοράς.


Αύξηση κερδών για την Hellascom


Σημαντική βελτίωση των οικονομικών της αποτελεσμάτων πέτυχε κατά το 2000 η
Hellascom, θυγατρική του ΟΤΕ, στην οποία συμμετέχουν, με ποσοστό 14% η κάθε
μία, οι εταιρείες παραγωγής τηλεπικοινωνιακού υλικού Intracom και Siemens.
Συγκεκριμένα, κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος ο κύκλος εργασιών της
Hellascom αυξήθηκε κατά 35% σε σχέση με το 1999 (5,9 δισ. δρχ.), ενώ τα κέρδη
προ φόρων της εταιρείας παρουσίασαν αύξηση 125% (760 εκατ. δρχ.). Η Hellascom
έχει παρουσία, είτε ως κατασκευαστής τηλεπικοινωνιακών έργων είτε ως εταίρος,
σε εταιρείες παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (operation) σε συνολικά 12
χώρες στα Βαλκάνια, στην Ανατολική Ευρώπη, στην Ευρασία και στην Εγγύς
Ανατολή. Κατά τη διάρκεια του 2000 ολοκληρώθηκαν και παραδόθηκαν σε λειτουργία
επτά τηλεπικοινωνιακά έργα κατασκευής στο εξωτερικό (Αρμενία, Βοσνία,
Βουλγαρία, Γεωργία, Ρουμανία), συνολικού ύψους 32 εκατ. δολαρίων. Αναλήφθηκαν
πέντε νέα τηλεπικοινωνιακά έργα, ενώ συνήφθη μια 5ετής συμφωνία - πλαίσιο με
τη RomTelecom για την κατασκευή ενός συνόλου έργων. Η οικονομική αξία των
έργων που ανέλαβε η εταιρεία κατά το προηγούμενο έτος είναι συνολικής αξίας
110 εκατ. δολαρίων.


Δωρεάν μετοχές από τις τεχνικές εκδόσεις


Στη διανομή δωρεάν μετοχών, σε αναλογία μία νέα προς μία παλαιά μετοχή, θα
προχωρήσει η εταιρεία Τεχνικές Εκδόσεις, από κεφαλαιοποίηση αποθεματικών υπέρ
το άρτιον. Επίσης, η εταιρεία θα προχωρήσει σε αγορά ιδίων μετοχών, μέχρι
150.000 τεμάχια και με ανώτατη τιμή αγοράς τις 7.000 δρχ. Σύμφωνα με απόφαση
της έκτακτης γενικής συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται
κατά 811.250.000 δρχ. με την έκδοση 3.245.000 κοινών ονομαστικών μετοχών,
ονομαστικής αξίας 250 δρχ. η κάθε μία, με κεφαλαιοποίηση ισόποσου αποθεματικού
υπέρ το άρτιον. Μετά την αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται
σε 1.622.500.000 δρχ. και διαιρείται σε 6.490.000 κοινές ονομαστικές μετοχές,
ονομαστικής αξίας 250 δραχμών η καθεμία.


Αύξηση της συμμετοχής της SATO στην Denka Holdings


Σε νέα ενίσχυση της θέσης της στο μετοχικό κεφάλαιο της δανέζικης εταιρείας
DENKA HOLDINGS, η οποία είναι μητρική της ΒΟ CONCEPT, προχώρησε η SATO.
Συγκεκριμένα, προχώρησε στην απόκτηση ενός επιπλέον ποσοστού 6%. Έτσι, η
ελληνική εταιρεία αύξησε τη συμμετοχή της στο 32% και αποτελεί τον μεγαλύτερο
μέτοχο της DENKA. Οι δύο εταιρείες έχουν προχωρήσει και σε Joint-venture στην
Πολωνία, στο οποίο η ελληνική εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό 40%. Ήδη, στην
Πολωνία έχει ξεκινήσει τη λειτουργία του και δεύτερο κατάστημα, στην πόλη
Γκντανσκ, μετά το κατάστημα στη Βαρσοβία. Στα άμεσα σχέδια των δύο εταιρειών
είναι και η επέκταση σε άλλες χώρες, στον χώρο του οικιακού επίπλου, αλλά και
η ανάπτυξη περαιτέρω συνεργιών και στον χώρο του επίπλου γραφείου αλλά και
στον τομέα της παραγωγής.


Νέο κατάστημα για την Πλαίσιο Computers


Στον άξονα Σταυρού-Ελευσίνας ξεκίνησε να λειτουργεί το 12ο κατάστημα της
Πλαίσιο Computers, το οποίο χρηματοδοτείται από τα κεφάλαια, ύψους 4 δισ.
δραχμών, που άντλησε πρόσφατα η εταιρεία από το Χρηματιστήριο. Στόχος του νέου
καταστήματος, συνολικής επένδυσης 220 εκατ. δραχμών, είναι η κάλυψη των
αναγκών της Ανατολικής Αττικής, αλλά και η αξιοποίηση της ανάπτυξης της
περιοχής γύρω από τον κόμβο Σταυρού - Ελευσίνας. Στο νέο σημείο πώλησης της
«Πλαίσιο», έκτασης 550 τ.μ., ο καταναλωτής μπορεί να επιλέξει μεταξύ 18.000
ετοιμοπαράδοτων προϊόντων software-hardware, αναλώσιμων ειδών γραφείου, καθώς
και υπολογιστών TURBO-Χ, οι οποίοι συναρμολογούνται κατά παραγγελία από την
ίδια την εταιρεία. Ξεχωριστό τμήμα λειτουργεί στον τομέα της συνδρομητικής και
καρτοκινητής τηλεφωνίας, σε συνεργασία με το δίκτυο της Cosmote, αλλά και
ειδικό τμήμα τεχνικής υποστήριξης ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η δημιουργία του
καταστήματος ακολουθεί την πολιτική της εταιρείας για την ανάπτυξη ελεγχόμενων
κομβικών καταστημάτων, τα οποία σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα δίκτυα που
διαθέτει το πολυκαναλικό μοντέλο διανομής της εταιρείας (ηλεκτρονικά
καταστήματα, προϊοντικοί κατάλογοι κ.α.) προσφέρουν πλήρη κάλυψη των
καταναλωτικών και επιχειρησιακών αναγκών.


Συνεργασία με αμερικανική εταιρεία ο Όμιλος Αλλαμανή


Στη σύναψη συμφωνίας με την εταιρεία Ogden Energy West Inc, θυγατρική της
αμερικανικής Ogden Energy, προχώρησε ο Όμιλος Αλλαμανή, με σκοπό την
κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
στην Ελλάδα. Μαζί με την αμερικανική εταιρεία ο Όμιλος της Alfa Alfa Holdings
υπέβαλε αίτηση για άδεια παραγωγής (έργο προϋπολογισμού 100 δισ. δρχ.), που
αφορά στη δημιουργία μονάδας συνδυασμένου κύκλου με φυσικό αέριο ισχύος 400
MW, στα πλαίσια της πρώτης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Ρυθμιστικής
Αρχής Ενέργειας. Η Ogden Energy West Inc είναι υπεύθυνη για τις δραστηριότητες
του ομίλου Ogden Energy στην Ευρώπη, κατέχοντας εμπειρία στην ανάπτυξη και
διαχείριση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από συμβατικά καύσιμα,
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και απορρίμματα. Η μονάδα προβλέπεται να
εγκατασταθεί σε γήπεδα ιδιοκτησίας της Alfa Alfa Holdings στη θέση Λιμάρια,
στον Νομό Βοιωτίας, ή στην περιοχή της Νέας Αγχιάλου του Νομού Θεσσαλονίκης,
ανάλογα με τα κριτήρια επιλογής της ΡΑΕ. Η αναμενόμενη ετήσια παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας ανέρχεται σε 2.886 GWh. Σε συνεργασία με την Ogden
Energy, ο Όμιλος Αλλαμανή εξετάζει εναλλακτικές δυνατότητες δραστηριοποίησης
στον χώρο παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας από συμβατικά καύσιμα.
Ο Όμιλος διερευνά επίσης δυνατότητες εισόδου στον χώρο των Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας με την εξαγορά μικρών, εξειδικευμένων εταιρειών, που έχουν ήδη
προχωρήσει στην υλοποίηση σχετικών έργων.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από