Ποιο είναι το βασικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα το ΧΑΑ;

Απαντά ο κ. Παναγιώτης Συνοδινός, οικονομικός αναλυτής της εταιρείας Σάρρος

ΑΧΕ

Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών

είναι η έλλειψη εμπιστοσύνης των επενδυτών στον θεσμό. Γενικότερα επικρατεί

μεγάλη απογοήτευση στην αγορά, η οποία θα χρειαστεί να περάσει αρκετός χρόνος

για να ξεπεραστεί. Η ατονία στο Χρηματιστήριο φαίνεται εξάλλου και από την

ημερήσια αξία των συναλλαγών που παραμένει σε απογοητευτικά επίπεδα. Για τον

λόγο αυτό η αγορά είναι ρηχή. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι όταν εμφανίζονται

έστω και λίγοι αγοραστές τότε δημιουργούνται ανοδικές τάσεις και το αντίθετο.