Κεσάτια και στην Πάτρα, όπου… μετρήθηκαν ελάχιστα εισιτήρια, για την

ακρίβεια 64! Όπως αναφέρθηκε, στο γήπεδο ­ αρχικά ­ βρέθηκαν πενήντα

αστυφύλακες, αλλά, διαπιστώθηκε ότι δεν συνέτρεχε ιδιαίτερος λόγος να μείνουν,

σιγά-σιγά, άρχισαν να φεύγουν. Η εικόνα αφιερώνεται στην επιτροπή κυπέλλου της ΕΠΟ.