Ένας πραγματικός μαραθώνιος περιμένει και φέτος εκατομμύρια φορολογουμένους
κατά τη συμπλήρωση και υποβολή των φορολογικών τους δηλώσεων. Και φέτος οι
φορολογούμενοι υποχρεούνται να συγκεντρώσουν και να υποβάλουν μαζί με τη
φορολογική τους δήλωση τα δεκάδες δικαιολογητικά που απαιτεί η Εφορία για να
αναγνωρίσει τις δαπάνες τους.

Αυτές είναι οι δύο όψεις του 4σέλιδου εντύπου Ε1 που θα συμπληρώσουν οι
φορολογούμενοι εξακολουθεί να είναι πολύπλοκο και να αποτελεί μια από τις
αιτίες για τον «Γολγοθά» της συμπλήρωσης και υποβολής των φορολογικών δηλώσεων


Παράλληλα το βασικό έντυπο Ε1 στο οποίο θα πρέπει εγγράψουν τα εισοδήματά
τους, τις δαπάνες τους και τα άλλα στοιχεία που ζητεί η Εφορία εξακολουθεί να
είναι πολύπλοκο και να αποτελεί μια από τις αιτίες για τον «Γολγοθά» της
συμπλήρωσης και υποβολής των φορολογικών δηλώσεων.


«ΤΑ ΝΕΑ» παρουσιάζουν σήμερα οδηγό για τον τρόπο συμπλήρωσης όλων των πινάκων
του βασικού εντύπου Ε1. Σημειώνεται ότι κατά τον ίδιο το τρόπο θα πρέπει να
συμπληρωθεί και το έντυπο Ε1Α, αφού οι κωδικοί που αφορούν στους μισθωτούς και
στους συνταξιούχους παραμένουν οι ίδιοι.


Ειδικότερα:


Στον πίνακα 1 οι φορολογούμενοι θα γράψουν τα στοιχεία τους με κεφαλαία
γράμματα καθώς και τα στοιχεία του συζύγου τους. Μεταξύ άλλων θα εγγράφονται
το επώνυμο, το όνομα, το επάγγελμα, ο αριθμός ταυτότητας, ο Αριθμός
Φορολογικού Μητρώου καθώς και ο Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας στην περίπτωση
που ο φορολογούμενος είναι ελεύθερος επαγγελματίας. Τα ίδια στοιχεία θα
συμπληρωθούν στους συγκεκριμένους κωδικούς και για τη σύζυγο του
φορολογουμένου. Επίσης σημειώνονται τα στοιχεία του εκπροσώπου τού
φορολογουμένου στην περίπτωση που αυτός υποβάλλει τη δήλωση.


Στον πίνακα 2 η Εφορία ζητεί από τον φορολογούμενο ορισμένα
πληροφοριακά στοιχεία τα οποία τα χρειάζεται για τον υπολογισμό του φόρου.
Έτσι, μεταξύ άλλων, η Εφορία ζητεί να μάθει αν ο φορολογούμενος υποβάλλει για
πρώτη φορά δήλωση, αν είναι κάτοικος εξωτερικού, αν είναι συνταξιούχος και
γεννήθηκε πριν από το 1936, αν το 2000 κατοίκησε σε παραμεθόριο περιοχή, αν
πήρε στεγαστικό επίδομα, αν ζει σε νησί με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων,
αν μετεβλήθη η περιουσιακή του κατάσταση ή αν ανήκει στην κατηγορία των ολικώς
τυφλών κ.ά.


Στις ερωτήσεις αυτές οι φορολογούμενοι θα πρέπει να απαντήσουν μόνο σε
καταφατική περίπτωση διαγράφοντας με Χ την ένδειξη «Ναι» που υπάρχει δίπλα
στην κάθε ερώτηση.


Στον πίνακα 3 οι φορολογούμενοι θα πρέπει να δώσουν πληροφορίες για τον
αριθμό των παιδιών τους για τα οποία δικαιούνται έκπτωση φόρου, γα τον αριθμό
των προστατευόμενων μελών τους και να δηλώσουν αν έχουν δικαίωμα έκπτωσης
ποσού 650.000 δρχ. λόγω αναπηρίας 67% και άνω.


Στον πίνακα 4 οι φορολογούμενοι θα πρέπει να εγγράψουν το εισόδημα που
απέκτησαν το 2000 από μισθωτές υπηρεσίες. Μεταξύ άλλων θα πρέπει να εγγράψουν
το άθροισμα των καθαρών ποσών που απέκτησαν από μισθούς και ημερομίσθια, από
κύριες και επικουρικές συντάξεις, από το ΕΚΑΣ. Επίσης οι γιατροί του ΕΣΥ θα
πρέπει να εγγράψουν τις αμοιβές τους, όπως και οι βουλευτές. Φέτος προσετέθη
νέος κωδικός που θα πρέπει να συμπληρώσουν οι χαμηλόμισθοι που δικαιούνται το
επίδομα των 10.000 δρχ. λόγω της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών τους. Στον
κωδικό αυτό θα πρέπει να εγγράψουν το συνολικό ποσό του επιδόματος που
δικαιούνται να εισπράξουν για το διάστημα από 1/1/2000 μέχρι 31/8/2000.


Επίσης στον πίνακα 4 θα πρέπει να εγγράφουν τα εισοδήματα από γεωργικές
επιχειρήσεις, τα εισοδήματα από ελευθέρια επαγγέλματα καθώς και το εισόδημα
από ακίνητα καθώς και κινητές αξίες.


Ειδικότερα όσον αφορά στο εισόδημα από ακίνητα, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να
εγγράφουν το ακαθάριστο εισόδημα που είχαν από εκμίσθωση κατοικιών,
καταστημάτων, γραφείων, γαιών. Επίσης οι φορολογούμενοι θα πρέπει να
συμπληρώσουν τα στοιχεία που αφορούν στο εμβαδόν της κύριας και των
δευτερευουσών κατοικιών τους προκειμένου η Εφορία να διαπιστώσει αν πρέπει να
τους φορολογήσει και για τεκμαρτό εισόδημα ιδιοκατοίκησης.


Αυτό είναι το μονόφυλλο (δισέλιδο) έντυπο Ε1 το οποίο θα συμπληρώσουν οι
μισθωτοί και οι συνταξιούχοι με εισόδημα από αγροτική επιχείρηση, που
κατοικούν οι ίδιοι στο ακίνητό τους ή έχουν ένα ή δύο επιβατικά οικογενειακά
αυτοκίνητα Ι.Χ.


Στον πίνακα 5 οι φορολογούμενοι θα πρέπει να εγγράψουν ορισμένα
πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία που ζητεί η Εφορία όπως το καθαρό εισόδημα που
δεν υπήρχε την 1/1/2001, τις αγροτικές ενισχύσεις που κατεβλήθησαν κ.ά.
Πρόκειται για έναν πίνακα δευτερεύουσας σημασίας.


Στον πίνακα 6 η Εφορία υπολογίζει τα τεκμήρια διαβίωσης του
φορολογουμένου καθώς και τα τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων. Έτσι
μεταξύ άλλων ζητεί από τον φορολογούμενο να συμπληρώσει στους συγκεκριμένους
κωδικούς όλα τα στοιχεία σχετικά με τα Ι.Χ. αυτοκίνητα που έχει στην κατοχή
του, τα δίτροχα, τα σκάφη αναψυχής, τα αεροσκάφη. Επίσης αν απασχολεί
βοηθητικό προσωπικό ή αν έχει πισίνα στο σπίτι του. Η Εφορία ζητεί επίσης να
εγγραφούν οι δαπάνες που κατέβαλε ο φορολογούμενος για την εξόφληση πιστωτικών
καρτών με τις οποίες αγοράστηκαν καταναλωτικά αγαθά, για αγορά ή χρηματοδοτική
μίσθωση αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων μεγάλης αξίας άνω του 1 εκατ. δρχ., για
την αγορά ακινήτων, για ανέγερση οικοδομών κ.ά.


Στον πίνακα 7 εγγράφονται τα χρηματικά ποσά που εισπράχθηκαν από την
πώληση περιουσιακών στοιχείων, τα δάνεια που συνήφθησαν καθώς και το κεφάλαιο
που είχε στη διάθεσή του ο φορολογούμενος. Με τα ποσά αυτά ο φορολογούμενος
μπορεί να δικαιολογήσει τα τεκμήρια.


Στον πίνακα 8 εγγράφονται τα έξοδα ιατρονοσοκομειακής περίθαλψης, οι
υποχρεωτικές εισφορές στα Ταμεία Ασφάλισης (ΙΚΑ κ.τ.λ.), δωρεές ακινήτων στο
Δημόσιο σε ιερούς ναούς κ.ά., οι χορηγίες σε πολιτιστικά Νομικά Πρόσωπα
Ιδιωτικού Δικαίου, οι τόκοι που κατεβλήθησαν για την εξόφληση δανείου αγοράς
πρώτης κατοικίας, η δαπάνη για αγορά και εγκατάσταση συστημάτων ή οικιακών
συσκευών χρήσης φυσικού αερίου, τα ποσά που κατεβλήθησαν για ασφάλιστρα ζωής,
οι οικογενειακές δαπάνες για αγορά αγαθών και λήψη υπηρεσιών, τα ποσά που
κατεβλήθησαν για ενοίκια και τα δίδακτρα για φροντιστήρια.


Στον πίνακα 9 εγγράφονται οι φόροι που προκατέβαλε ο φορολογούμενος ή
του παρακρατήθηκαν από τα εισοδήματά του. Στον πίνακα 10 οι φορολογούμενοι
εγγράφουν περιληπτικά τα στοιχεία των προσώπων που συνοικούν μαζί τους ή τους
βαρύνουν (παιδιά, γονείς κ.τ.λ.). Ο πίνακας 11 συμπληρώνεται από την Εφορία,
ενώ στον πίνακα 12 θα πρέπει ο φορολογούμενος να εγγράψει τον λογαριασμό της
τράπεζας στην οποία επιθυμεί να κατατεθεί τυχόν επιστροφή φόρου.


Αναμένεται και φέτος απίστευτο μπέρδεμα με τα έντυπα Ε1 και Ε1ΑΠρόσθετη ταλαιπωρία σε χιλιάδες φορολογούμενους εκτιμάται ότι θα φέρει το νέο
έντυπο Ε1Α, το οποίο υποχρεούνται να υποβάλουν στην Εφορία όσοι έχουν
εισοδήματα από μισθούς, συντάξεις καθώς και από γεωργικές επιχειρήσεις.


Το πρόβλημα αφορά στο γεγονός ότι εξαιρούνται από τη συμπλήρωση του εντύπου
βασικές κατηγορίες μισθωτών και συνταξιούχων. Για παράδειγμα εξαιρούνται οι
φορολογούμενοι που έχουν μοτοσυκλέτα ή πιστωτική κάρτα, που πήραν δάνειο το
2000 ή έκαναν αγορά ακινήτου ή αυτοκινήτου παρά το γεγονός ότι αυτοί μπορεί να
έχουν εισοδήματα μόνο από μισθούς και συντάξεις. Πρόκειται για έναν μεγάλο
αριθμό τέτοιων εξαιρέσεων που περιπλέκει την κατάσταση. Για το λόγο αυτό
εκτιμάται ότι θα προκληθεί σύγχυση σε πολλούς φορολογούμενους που δεν θα
γνωρίζουν αν θα πρέπε να υποβάλουν το συνηθισμένο έντυπο Ε1 ή το Ε1Α.


Στη δημιουργία σύγχυσης αναμένεται να συμβάλει το γεγονός ότι το υπουργείο
Οικονομικών σε κάθε φορολογούμενο θα αποστείλει το έντυπο που πρέπει να
συμπληρώσει με βάση την φορολογική εικόνα που είχε το 1999. Αυτό θα έχει ως
αποτέλεσμα να αποσταλεί το έντυπο Ε1Α σε μισθωτούς και συνταξιούχους που μόνο
το 1999 είχαν τις προϋποθέσεις να συμπληρώσουν το νέο έντυπο Ε1Α γιατί το 2000
μπορεί να αγόρασαν ένα ακίνητο ή να πήραν δάνειο ή να απόκτησαν πιστωτική
κάρτα. Στην περίπτωση αυτή οι ίδιοι οι φορολογούμενοι θα πρέπει να
διαπιστώσουν το λάθος του υπουργείου και να πάνε στην εφορία να προμηθευθούν
το έντυπο Ε1 που κανονικά πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν.


Τα προβλήματα δεν θα ξεπερασθούν ούτε στην περίπτωση που αποσταλούν και τα δύο
έντυπα Ε1 και Ε1Α στους μισθωτούς και τους συνταξιούχους όπως λένε τώρα στο
υπουργείο Οικονομικών. Και αυτό γιατί με τον τρόπο αυτον μετατίθεται στους
φορολογούμενους η ευθύνη για την επιλογή του σωστού εντύπου που πρέπει να
συμπληρώσουν. Είναι προφανές ότι και στην περίπτωση αυτή δεν θα αποφευχθούν τα
λάθη, με αποτέλεσμα εκτός από την ταλαιπωρία των φορολογουμένων να υπάρξει και
σημαντική καθυστέρηση στην εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων.


Ποιοι έχουν υποχρέωση να υποβάλουν δήλωση φόρουΥποχρέωση για υποβολή φορολογικής δήλωση έχει κάθε φυσικό πρόσωπο, με ετήσιο
φορολογούμενο εισόδημα (πραγματικό ή τεκμαρτό) πάνω από 400.000 δρχ. Επίσης
υποχρέωση υποβολής έχουν και οι φορολογούμενοι με εισόδημα μικρότερο των
400.000, το οποίο όμως προέρχεται από ζημία από εμπορική ή γεωργική
επιχείρηση.


Εξαίρεση αποτελούν τα φυσικά πρόσωπα μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδος, τα οποία
αποκτούν αποκλειστικό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, που σε ετήσια βάση δεν
υπερβαίνει τις 800.000 δρχ.


Υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης έχουν και τα φυσικά πρόσωπα που είναι
κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, διαμένουν στην Ελλάδα και το καθαρό γεωργικό
τους εισόδημα υπερβαίνει το 1.000.000 δρχ.


Τα φυσικά πρόσωπα που αποκτούν και γεωργικό εισόδημα, χωρίς να είναι κατά
κύριο επάγγελμα αγρότες, υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση, ανεξάρτητα από το
ύψος του καθαρού γεωργικού εισοδήματος που αποκτούν.


Υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης ανεξάρτητα από το αν έχουν η όχι
φορολογητέο εισόδημα έχουν όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες διατάξεις:


α) Όσοι έχουν στην κυριότητά τους ή στην κατοχή τους Ι.Χ. ή ημιφορτηγό
Ι.Χ. (εκτός από αγροτικό) ή μοτοσυκλέτα από 500 κ.ε. και άνω ή κότερο ή
αεροσκάφος.


β) Όσοι διατηρούν στην προσωπική τους υπηρεσία ένα ή περισσότερα
πρόσωπα ως έμμισθο προσωπικό.


γ) Όσοι ασκούν ατομική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα.


δ) Όσοι μετέχουν σε προσωπική ή περιορισμένης ευθύνης εταιρεία ή
κοινοπραξία ή κοινωνία ή αστική εταιρεία που ασκεί επιχείρηση ή επάγγελμα.


ε) Όσοι έχουν ακαθάριστο συνολικό εισόδημα από εκμίσθωση ακινήτων πάνω
από 200.000 δρχ. τον χρόνο.


στ) Όσοι αγοράζουν ακίνητα ή ανεγείρουν οικοδομή.


ζ) Όσοι διατηρούν δευτερεύουσα κατοικία ή κατοικούν σε οικοδομή πάνω
από 150 τετραγωνικά μέτρα.


η) Όσοι είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, εφόσον λαμβάνουν
επιδοτήσεις ποσού άνω των 500.000 δρχ., για προϊόντα φυτικής παραγωγής ή
750.000 δρχ. για προϊόντα ζωικής παραγωγής.


Επίσης, όσοι λαμβάνουν καλλιεργητικά δάνεια πάνω από 2.000.000 δρχ.


θ) Όσοι έχουν άδεια να πωλούν αγαθά πλανοδίως ή στις λαϊκές αγορές.


ι) Όσοι είναι κύριοι ή επικαρπωτές ή νομείς ή κάτοχοι γεωργικής γης,
την οποία καλλιεργούν υπό κάλυψη (θερμοκήπια) εφόσον αυτή έχει έκταση από 2
στρέμματα και άνω, καθώς και όσοι εισέπραξαν μέσα στο 2000 επιστρεφόμενο φόρο
προστιθέμενης αξίας από 300.000 δρχ. και άνω.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από