Χρηματικές αποζημιώσεις για όσους οδηγούνται άδικα στις φυλακές προβλέπονται

με νομοθετική ρύθμιση του υπουργείου Δικαιοσύνης, ενώ προωθείται και η άρση

του τραπεζικού απορρήτου για τις καταθέσεις χρεοφειλετών.

Με στόχο την αναγνώριση από την πλευρά της Πολιτείας ενός δικαστικού λάθους

και την υλική, παράλληλα με την ηθική, αποκατάσταση όσων προφυλακίστηκαν ή

καταδικάσθηκαν και οδηγήθηκαν στη φυλακή άδικα, το υπουργείο Δικαιοσύνης

προχωρεί στην κατάθεση νομοθετικής ρύθμισης που προβλέπει πλέον ρητώς την

επιδίκαση χρηματικής αποζημίωσης για όσους αθωώθηκαν με αμετάκλητη δικαστική

απόφαση, αφού προηγουμένως είχαν στερηθεί την προσωπική τους ελευθερία.

Τα ποσά

Η διάταξη θα συμπεριληφθεί στο νομοσχέδιο για την επιτάχυνση των ρυθμών

απονομής της δικαιοσύνης και, όπως επισημαίνει στα «ΝΕΑ» ο υπουργός

Δικαιοσύνης κ. Μιχ. Σταθόπουλος, με την εφαρμογή της θα μπει τέλος στις

προσφυγές αδίκως φυλακισθέντων στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Ανθρωπίνων

Δικαιωμάτων, στο Στρασβούργο, και στις καταδίκες της χώρα μας.

Ως κατώτατο όριο αποζημίωσης ορίζεται το ποσόν των 5.000 δρχ. για κάθε ημέρα

που κάποιος βρέθηκε άδικα στη φυλακή, ενώ το αρμόδιο δικαστήριο θα μπορεί να

επιδικάσει και μεγαλύτερα ποσά ανάλογα με τα στοιχεία μιας υπόθεσης.

Παράλληλα, ο αδίκως καταδικασθείς θα έχει το δικαίωμα να προσφύγει στα

διοικητικά δικαστήρια εάν θεωρεί ότι πρέπει να του επιδικασθεί μεγαλύτερο

ποσόν αποζημίωσης.

Άρση απορρήτου

Με άλλη διάταξη που αναμένεται να συμπεριληφθεί στο ίδιο νομοσχέδιο,

προωθείται η μερική άρση του απορρήτου των τραπεζικών καταθέσεων για ιδιωτικά

χρέη. Η ρύθμιση, σύμφωνα με στελέχη του υπουργείου Δικαιοσύνης, θα ανοίξει τον

δρόμο για να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις δανειστών τους οποίους εμπαίζουν οι

δανειολήπτες, καθώς εμφανίζονται να μη διαθέτουν ακίνητη περιουσία για να

εξοφλήσουν τα χρέη τους, αλλά την ίδια στιγμή διαθέτουν σημαντικές καταθέσεις,

τις οποίες ωστόσο οι δανειστές δεν μπορούν να κατασχέσουν, καθώς οι τράπεζες

επικαλούνται το απόρρητο.

Με τη νέα διάταξη, οι τράπεζες θα υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν σε έναν

ιδιώτη που διεκδικεί την εξόφληση χρέους (βεβαιωμένου με δικαστική απόφαση)

από άλλον ιδιώτη, εάν αυτός διατηρεί λογαριασμό καταθέσεων και εάν το ύψος των

καταθέσων καλύπτει τις απαιτήσεις του δανειστή. Μέχρι σήμερα οι τράπεζες

υποχρεούνται να παράσχουν στοιχεία για καταθέσεις πελατών τους ύστερα από

δικαστική απόφαση για ποινικά αδικήματα (ξέπλυμα χρήματος κ.λπ.) ή για

φορολογικούς λόγους.

Το νομοσχέδιο

Σημειώνεται ότι με το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης επιχειρείται η

επίσπευση των διαδικασιών απονομής της δικαιοσύνης. Και με τις βασικές

διατάξεις του καταργείται το στάδιο των προδικαστικών αποφάσεων κατά την

εκδίκαση αστικών διαφορών στα πολυμελή Πρωτοδικεία (διαζύγια, εμπορικές

διαφορές, κληρονομικά κ.λπ.), ενώ προβλέπεται ότι στο εξής δεν θα υπάρχει

συμψηφισμός δικαστικών δαπανών, αλλά το κόστος θα επιβαρύνει όποιον χάνει μια

δίκη.

Ακόμη προβλέπεται «φιλτράρισμα» των υποθέσεων στον Άρειο Πάγο, από δικαστικό

συμβούλιο, ώστε να μην προωθούνται προς εκδίκαση στα Τμήματα του Ανωτάτου

Δικαστηρίου αιτήσεις αναίρεσης που είναι προδήλως απαράδεκτες ή αβάσιμες.

Στόχος της ρύθμισης είναι η αποφόρτιση του Ανωτάτου Δικαστηρίου και στην

περίπτωση που ο προσφεύγων εμμένει στην εκδίκαση μιας τέτοιας αίτησης, τότε θα

καταβάλει παράβολο ύψους ενός εκατ. δραχμών, το οποίο θα καταλήγει στο Δημόσιο

Ταμείο εάν η αίτησή του απορριφθεί.

Με άλλη διάταξη προβλέπεται ότι στο εξής οι διοικητικές κυρώσεις (από δημόσιες

υπηρεσίες, δήμους, νομαρχίες κ.λπ. για το «σφράγισμα» καταστημάτων, εταιρειών

κ.ά.) θα εφαρμόζονται άμεσα και δεν μπλοκάρονται με την υποβολή αίτησης

αναστολής από την πλευρά των υπευθύνων, όπως ισχύει σήμερα. Σύμφωνα με τη

διάταξη, για να «παγώσει» μια τέτοια διοικητική κύρωση, έως ότου κριθεί

δικαστικά η υπόθεση, θα πρέπει στο εξής να εκδοθεί προσωρινή δικαστική διαταγή.